Szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO 9001 - ISOQAR

Auditor Wewnętrzny ISO 9001

Kurs "Auditor wewnętrzny ISO 9001" skierowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie auditowania systemu zarządzania jakością. Audit ma służyć sprawdzeniu czy system został stworzony i funkcjonuje zgodnie z wymogami standardu ISO 9001.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzania auditu wewnętrznego. Dowiedzą się także jak tworzyć raport z auditu, w jaki sposób formułować niezgodności, a także jak udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłego doskonalenia stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Program szkolenia stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy kursu otrzymają imienne certyfikaty Auditora Wewnętrznego ISO 9001, wydane przez jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 2 dni

Wynagane doświadczenie: uczestnicy szkolenia muszą wykazać się znajomością wymagań normy ISO 9001:2015. W przeciwnym razie zalecamy ukończenie szkolenia "Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001"

 

Zakres kursu "Auditor Wewnętrzny ISO 9001":

 • Czym jest system zarządzania jakością
 • Czym są audity wewnętrzne i jak jest ich rola
 • Sylwetka auditora wewnętrznego
 • Planowanie auditów i ustanawianie celów.
 • Techniki auditu – Podejście do auditu, istotne kwestie, sposób prowadzenia auditu.
 • Listy pytań kontrolnych.
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Tworzenie raportu z auditu.
 • Działania poauditowe.
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca grupowa)
 • Prezentacja wyników auditu.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania jakością,
 • Zrozumienie kontroli procesów: wejście > proces > wyjście,
 • Zrozumienie wagi indywidualnych ról i odpowiedzialności dla procesu doskonalenia - model PDCA,
 • Określanie celów i procesów,
 • Przygotowanie do auditu i ćwiczenie auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów.

Auditor Wewnętrzny ISO 9001 - Informacje dodatkowe

Koszt:

990 pln netto + 23% VAT (szkolenie w formie online)

1100 pln netto + 23% VAT (szkolenie w formie stacjonarnej)

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Terminy kursu:

 • 28-29.11.2023 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 17.11.2023
 • 19-20.12.2023 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 08.12.2023

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas tel. 668-932-136

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności