Szkolenie Wymagania ISO 9001 - ISOQAR

Cele szkolenia

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać podstawowe i praktyczne zrozumienie wymagań standardu ISO 9001. Szkolenie oparte jest na wiedzy praktycznej. Omawiane są wymagania normy wraz z ich interpretacją oraz zastosowaniem w organizacji.

 

Dla oceny zrozumienia uczestników przewidziany jest test z zakresu kursu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 1 dzień

 

Wymagane doświadczenie: Nie jest wymagane.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Co to jest system zarządzania,
 • Wpływ systemu na organizację,
 • Rola personelu w organizacji,
 • Zastosowanie normy według poniższych zasad:
  • 7 Zasad Zarządzania Jakością,
  • Zalety podejścia procesowego,
  • Elastyczne podejście do dokumentacji,
 • Audit i znaczenie niezgodności,
 • Korzyści wynikające z certyfikacji.

 

Korzyści dla uczestnika :

 • Uzyskanie znajomości i zrozumienia podstawowych elementów systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001
 • Zapoznanie się ze słownictwem używanym w normie oraz organizacjach posiadających wdrożone systemy zarządzania według ISO 9001,
 • Uzyskanie zrozumienia w zakresie kontroli procesu: dane wejściowe > proces > dane wyjściowe,
 • Poznanie znaczenia indywidualnych ról i odpowiedzialności w zarządzaniu procesem,
 • Zrozumienie istnienia konkretnych korzyści dla organizacji, klientów i pracowników.

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

 

Koszt:

Szkolenie stacjonarne: 500 PLN netto + 23% VAT
Szkolenie online: 450 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas tel. 668-932-136

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies