Wymagania ISO/IEC 27001 - Szkolenie - ISOQAR

Cele szkolenia Wymagania ISO/IEC 27001

Kurs skierowany jest dla osób, które chcą poznać i zrozumieć wymagania standardu ISO/IEC 27001 - międzynarodowej normy określającej wymagania dla utworzenia, wdrożenia i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenie oparte jest na wiedzy praktycznej. W ramach zajęć omawiane są wymagania normy wraz z ich interpretacją oraz zastosowaniem w organizacji.

 

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji, a w szczególności:

 • Pełnomocników i kandydatów na pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Członków zespołów ds. bezpieczeństwa informacji.
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji.
 • Administratorów systemów informatycznych.
 • Kierownictwa oraz managerów wyższego i średniego szczebla.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Wymagane doświadczenie: Nie jest wymagane.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu – wykład i elementy warsztatowe
 • Przywództwo i zaangażowanie - role, odpowiedzialności, uprawnienia, polityka - ćwiczenia
 • Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans, Deklaracja Stosowania - wykład i elementy warsztatowe
 • Wsparcie - zasoby potrzebne do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania - wykład i elementy warsztatowe
 • Działania operacyjne - wykład i elementy warsztatowe
 • Ocena wyników - wykład i elementy warsztatowe
 • Doskonalenie i niezgodności - wykład i elementy warsztatowe
 • Aneks A (omówienie zabezpieczeń wskazanych w załączniku A do normy ISO 27001)

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Uzyskanie znajomości i zrozumienia podstawowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001,
 • Poznanie słownictwa używanego w normie oraz organizacjach posiadających wdrożone systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Uzyskanie wiedzy umożliwiającej przegląd własnej organizacji i określenie istniejących słabych punktów,
 • Świadomość oceny problemów technicznych, które prawdopodobnie organizacja napotka podczas wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia: 

 • 20-21.03.2024 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 08.03.2024

 

Koszt: 990 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas tel. 668-932-136

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności