szkolenie auditor wewnętrzny ISO/IEC 27001 - ISOQAR

Cele szkolenia

Szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO/IEC 27001

Bezpieczeństwo informacji należy rozpatrywać jako proces, który wymaga stałego doskonalenia. Szkolenie dla Audytorów Wewnętrznych pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą planowanie, realizowanie i raportowanie wyników audytu.

 

Odbiorcy szkolenia

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo IT w organizacji tj.:

 • Administratorzy Bezpieczeństwa
 • Oficerowie Bezpieczeństwa Informacji / IT
 • Specjaliści ds. Bezpieczeństwa IT / Informacji
 • Audytorzy Systemów Bezpieczeństwa Informacji / Bezpieczeństwa IT
 • Audytorzy Wewnętrzni

 

Czas trwania: 3 dni

 

Zakres tematyczny

Dzień I i Dzień II
1. Omówienie oraz interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001:2017

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu – wykład i elementy warsztatowe
 • Przywództwo i zaangażowanie - role, odpowiedzialności, uprawnienia, polityka
 • Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans, Deklaracja Stosowania - wykład i elementy warsztatowe
 • Wsparcie - zasoby potrzebne do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania - wykład i elementy warsztatowe
 • Działania operacyjne - wykład i elementy warsztatowe
 • Ocena wyników - wykład i elementy warsztatowe
 • Doskonalenie i niezgodności - wykład i elementy warsztatowe
 • Aneks A (omówienie zabezpieczeń wskazanych w załączniku A do normy ISO 27001)

Dzień III
2. Metodyka przeprowadzania auditów wewnętrznych – planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie auditów; niezgodności i działania korygujące. 
3. Warsztaty: 

 • Planowanie auditu wewnętrznego - listy pytań kontrolnych. 
 • Opracowanie dokumentacji poauditowej - raport z auditu. 
 • Klasyfikacja niezgodności i obszarów do doskonalenia. 
 • Planowanie działań korygujących do zidentyfikowanych niezgodności.

 

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

 • 04-06.10.2021 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 23.09.2021

 

Koszt: 1290 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia: Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas tel. 668-932-136

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności