szkolenie auditor wewnętrzny ISO 22301 - ISOQAR

Cele szkolenia

Co zyskujesz

Niezbędną wiedzę i umiejętności do weryfikacji założeń i celów systemu zarządzania ciągłością działania. Zdolność interpretacji wymagań normy ISO 22301/ BS 25999 w kontekście przeprowadzania audytów systemu zarządzania ciągłością działania. Praktyczne umiejętności przeprowadzania poszczególnych etapów audytów, w tym planowania, przeprowadzania, raportowania oraz działań poaudytowych.

 

Odbiorcy szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za system zarządzania ciągłością działania, BCM/BCP oraz za zachowanie ciągłości usług IT
 • Managerowie
 • Audytorzy Wewnętrzni
 • Osoby zarządzające ryzykiem i bezpieczeństwem

 

Zakres tematyczny

 • Przedstawienie i analiza założeń systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301/BS 25999
 • Omówienie procesu ustanowienia, wdrożenia, działania operacyjnego, monitorowania, przeglądu i doskonalenia systemu zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS 25999
 • Przygotowanie do audytu systemu
 • Planowanie audytu, program audytu, listy sprawdzające
 • Prowadzenie audytu, techniki audytowania, formułowanie spostrzeżeń audytowych
 • Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe
 • Egzamin

 

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Termin kursu: prosimy o kontakt z biurem.

 

Szkolenie zamknięte: Istnieje także możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Koszt: 1100 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Sposób zgłoszenia: Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies