szkolenie auditor wewnętrzny ISO 14001 - ISOQAR

Cele szkolenia

Kurs skierowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie auditowania systemu zarządzania środowiskowego (EMS). Audit ma służyć sprawdzeniu czy system został stworzony i funkcjonuje zgodnie z wymogami standardu ISO 14001.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzania auditu. Dowiedzą się także jak tworzyć raport z auditu, w jaki sposób formułować niezgodności, a także jak udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłego doskonalenia stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Program szkolenia stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy kursu otrzymają imienne certyfikaty auditora wewnętrznego, wydane przez jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Wymagane doświadczenie:

Uczestnicy szkolenia powinni znać i rozumieć wymagania normy ISO 14001:2015. Osoby nie posiadające takiej wiedzy powinny ukończyć dodatkowo szkolenie Wymagania ISO 14001.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Czym jest system zarządzania środowiskowego (EMS)
 • Przypomnienie najważniejszych wymagań normy ISO 14001
 • Czym są audity wewnętrzne i jak jest ich rola
 • Sylwetka auditora wewnętrznego
 • Planowanie auditów i ustanawianie celów.
 • Techniki auditu – Podejście do auditu, istotne kwestie, sposób prowadzenia auditu.
 • Listy pytań kontrolnych.
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Tworzenie raportu z auditu.
 • Działania poauditowe.
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca grupowa)
 • Prezentacja wyników auditu.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania środowiskowego,
 • Nabycie wiedzy o planowaniu i prowadzeniu auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Umiejętność w pełni wykorzystywania danych z auditu wewnętrznego w kontakcie z lokalną jednostką ustawodawczą,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów.

Informacje dodatkowe

Koszt:

990 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Terminy kursu:

 • 10-11.06.2024 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2024

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności