Szkolenie Wymagania ISO 45001

CELE SZKOLENIA

ISO 45001 to nowy międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który został opublikowany 12 marca 2018 r. i zastępuje obowiązującą do tej pory normę OHSAS 18001

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i zrozumieć wymagania standardu ISO 45001. W ramach szkolenia omawiane są wymagania normy wraz z ich interpretacją oraz zastosowaniem w organizacji. Każdy uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z podstawowymi elementami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wykorzystywanymi w normie pojęciami i terminami, a także korzyściami wynikającymi z wdrożenia ISO 45001. W trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziemy na przekazywaniu wiedzy praktycznej.

 

Czas trwania: 1 dzień

Wymagane doświadczenie: Nie jest wymagane

 

Kto jest adresatem szkolenia?

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie oraz nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001. Polecamy je również trenerom, konsultantom oraz specjalistom ds. BHP, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze.

 

Co zyskujesz dzięki uczestnictwu w szkoleniu?

 • Znajomość i zrozumienie podstawowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001.
 • Poznanie słownictwa używanego w normie oraz organizacjach posiadających wdrożone systemy zarządzania według ISO 45001.
 • Praktyczne zrozumienie wymagań standardu ISO 45001 oraz możliwości ich zastosowania w organizacji.
 • Poznanie kluczowych różnic między OHSAS 18001 a ISO 45001.
 • Zrozumienie istnienia konkretnych korzyści dla organizacji, klientów i pracowników wynikających ze zrozumienia i zaspokajania ich potrzeb w zakresie BHP

 

Program szkolenia:

 • Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Jak system zarządzania BHP może pomóc w biznesie,
 • Podstawowe prawodawstwo w zakresie BHP,
 • Podstawowe pojęcia i terminy wykorzystywane w normie ISO 45001,
 • Przegląd, omówienie i interpretacja wymagań standardu ISO 45001,
 • Kluczowe różnice między OHSAS 18001 a ISO 45001,
 • Zasady i korzyści wynikające z certyfikacji systemu,

 

INFORMACJE DODATKOWE

Kosz uczestnictwa:
500 pln netto + 23% VAT 
 

Cena obejmuje:

 • Imienny Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Terminy szkolenia:

 • 26.09.2022 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 16.09.2022
 • 14.11.2022 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 04.11.2022

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia:
Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń pod numer 22 649 76 64
 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności