Szkolenie auditor wewnętrzny ISO 45001

CELE SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie auditowania systemu zarządzania zgodnego z ISO 45001. Celem auditu jest potwierdzenie czy stworzony i funkcjonujący w organizacji system spełnia wymagania standardu.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umijętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia auditu. Dowiedzą się także jak tworzyć raport z auditu, w jaki sposób formułować niezgodności, a także jak udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłego doskonalenia stała się normalnym trybem życia w organizacji. W ramach szkolenia stawiamy przede wszystkim na przekazywanie uczestnikom wiedzy praktycznej.  

 

Czas trwania: 2 dni

 

Kto jest adresatem szkolenia?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które są zaangażowane w nadzorowanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chcą uzyskać kwalifikacje auditora wewnętrznego ISO 45001

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

Dzień I

 • Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Jak system zarządzania BHP może pomóc w biznesie,
 • Podstawowe prawodawstwo w zakresie BHP,
 • Podstawowe pojęcia i terminy wykorzystywane w normie ISO 45001,
 • Przegląd, omówienie i interpretacja wymagań standardu ISO 45001,
 • Kluczowe różnice między OHSAS 18001 a ISO 45001,
 • Zasady i korzyści wynikające z certyfikacji systemu,

 

Dzień II

 • Wytyczne do auditowania
 • Zarządzanie programem auditów
 • Przygotowanie planu auditu
 • Przeprowadzenie auditu
 • Definiowanie niezgodności
 • Prezentacja wyników auditu

 

Co zyskujesz dzięki uczestnictwu w szkoleniu?

 • Lepsze zrozumienie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia działań auditowych w odniesieniu do wymagań określonych w ISO 45001
 • Umiejętność tworzenia raportu po audicie oraz formułowania i przedstawiania rekomendacji do ciągłego doskonalenia systemu
 • Zdobycie kompetencji auditora wewnętrznego ISO 45001 

INFORMACJE DODATKOWE

Kosz uczestnictwa:
990 pln netto + 23% VAT
 

Cena obejmuje:

 • Imienny Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe oraz lunch

 

Terminy szkoleń:

 • 29-30.09.2021 - szkolenie w formie online - zgłoszenie przyjmowane są do 19.09.2021
 • 29-30.11.2021 - szkolenie w formie online - zgłoszenie przyjmowane są do 19.11.2021

 

Na życzenia Klienta możemy zorganizować szkolenie zamknięte w jego siedzibie.

 

Sposób zgłoszenia:
Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń pod numer 22 649 76 64

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności