Szkolenie auditor wewnętrzny ISO 45001

CELE SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie auditowania systemu zarządzania zgodnego z ISO 45001. Celem auditu jest potwierdzenie czy stworzony i funkcjonujący w organizacji system spełnia wymagania standardu.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umijętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia auditu. Dowiedzą się także jak tworzyć raport z auditu, w jaki sposób formułować niezgodności, a także jak udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłego doskonalenia stała się normalnym trybem życia w organizacji. W ramach szkolenia stawiamy przede wszystkim na przekazywanie uczestnikom wiedzy praktycznej.  

 

Czas trwania: 2 dni

 

Kto jest adresatem szkolenia?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które są zaangażowane w nadzorowanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chcą uzyskać kwalifikacje auditora wewnętrznego ISO 45001

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

Dzień I

 • Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Jak system zarządzania BHP może pomóc w biznesie,
 • Podstawowe prawodawstwo w zakresie BHP,
 • Podstawowe pojęcia i terminy wykorzystywane w normie ISO 45001,
 • Przegląd, omówienie i interpretacja wymagań standardu ISO 45001,
 • Kluczowe różnice między OHSAS 18001 a ISO 45001,
 • Zasady i korzyści wynikające z certyfikacji systemu,

 

Dzień II

 • Wytyczne do auditowania
 • Zarządzanie programem auditów
 • Przygotowanie planu auditu
 • Przeprowadzenie auditu
 • Definiowanie niezgodności
 • Prezentacja wyników auditu

 

Co zyskujesz dzięki uczestnictwu w szkoleniu?

 • Lepsze zrozumienie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia działań auditowych w odniesieniu do wymagań określonych w ISO 45001
 • Umiejętność tworzenia raportu po audicie oraz formułowania i przedstawiania rekomendacji do ciągłego doskonalenia systemu
 • Zdobycie kompetencji auditora wewnętrznego ISO 45001 

INFORMACJE DODATKOWE

Kosz uczestnictwa:
1100 pln netto + 23% VAT
 

Cena obejmuje:

 • Imienny Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe oraz lunch

 

Terminy szkoleń:

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

Na życzenia Klienta możemy zorganizować szkolenie zamknięte w jego siedzibie.

 

Sposób zgłoszenia:
Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń pod numer 22 649 76 64

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies