ISO 50001: Klucz do Kontroli Nad Zużyciem Energii

ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD ZUŻYCIEM ENERGII DZIĘKI ISO 50001

ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD ZUŻYCIEM ENERGII DZIĘKI ISO 50001

 

Koszty energii od lat stale rosną i jest to trend, który z pewnością jeszcze długo się utrzyma.

 

Istnieje także silna presja społeczno-polityczna na zmniejszenie zużycia energii, co pozwoli przeciwdziałać zmianom klimatycznym na świecie.

 

Z tego powodu organizacje powinny podejmować kroki w celu poprawy swojej efektywności energetycznej i zarządzania kosztami.

 

Pomóc w tym może norma ISO 50001. Jest to międzynarodowy standard, który określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania oraz doskonalenia Systemu Zarządzania Energią.

 

Jego celem jest umożliwienie organizacjom zastosowania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy efektywności energetycznej, w tym bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania i zużycia energii. Standard ten ma na celu pomóc organizacjom stale zmniejszać zużycie energii, a tym samym koszt energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

 

System Zarządzania Energią jest szczególnie istotny w energochłonnych gałęziach przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Przykłady takich firm jak Hilton, Google, Costa Coffee czy Bridgestone pokazują, że standard ISO 50001 może być stosowany w organizacjach różnego rodzaju, począwszy od firm z sektora IT, poprzez firmy usługowe, aż po producentów żywności oraz szeroko rozumiany przemysł.

 

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO MIEĆ CERTYFIKAT ISO 50001

 

ISO 50001 jest idealnym narzędziem do poprawy efektywności energetycznej organizacji.

 

  • Redukcja kosztów — mierzenie i monitorowanie zużycia energii pozwala zidentyfikować obszary najbardziej energochłonne, a następnie poddać je optymalizacji w celu zmniejszenia wydatków związanych z wykorzystaniem energii.
  • Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne — ISO 50001 pomaga zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery i tym samym ograniczyć wzrost temperatury na Ziemi.
  • Zgodność z przepisami — certyfikacja ISO 50001 pozwala spełnić wymagania Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, w zakresie przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa raz na 4 lata.
  • Poprawa wizerunku organizacji – posiadanie certyfikatu ISO 50001 wykazuje istnienie efektywnego Systemu Zarządzania Energią, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego audytu. Stanowi on zatem nieocenione wsparcie w działaniach marketingowych i pozwala kreować wizerunek organizacji dbającej o środowisko naturalne i społecznie odpowiedzialnej.
  • Wzrost zaangażowania pracowników – wdrożenie ISO 50001 pomaga zwiększać świadomości pracowników w zakresie oszczędzania energii, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie wydatków organizacji.

 

Norma ISO 50001 została poddana aktualizacji w 2018 roku. Najważniejsze zmiany związane były z dostosowaniem jej zawartości do struktury wysokiego poziomu (HLS), w oparciu o którą zbudowane są wszystkie współczesne normy ISO, takie jak ISO 9001 System Zarządzania Jakością, ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego czy ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wspólna struktura norm pozwala na ich łatwą integrację oraz osiąganie nieprzeciętnych korzyści wynikających z efektu synergii.

 

CO MÓWI EKSPERT ISOQAR NA TEMAT ISO 50001

 

W otaczającym nas świecie układy, systemy i procesy potrzebują energii. Podobnie jest z organizacjami, dla wielu z nich energia ma kluczowe znaczenie. Zużyta energia dla tych przedsiębiorstw i środowiska staje się kosztem. Szacuje się, że przedsiębiorstwa odpowiadają za 30-40% globalnego zużycia energii i przyczyniają się do powstawania prawie 60% światowej emisji gazów cieplarnianych.

 

Zmieniający się klimat, wzrost temperatury, gradobicie, susze, powodzie i nawałnice, z drugiej strony wzrost zapotrzebowania na energię, wzrost kosztów energii, starzejąca się infrastruktura energetyczna i wzrost kosztów za emisję i odpady motywują organizacje do działania. Przedsiębiorstwa myśląc o przyszłych zyskach, przychodach i kosztach, zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności społecznej podejmują decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią.

Paweł Dąbrowski, Auditor Wiodący ISO 50001, ISOQAR CEE

 

Standard ISO 50001 stanowi ważny krok w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonych i energooszczędnych przedsiębiorstw na całym świecie. Wprowadzenie tego standardu nie tylko przyczynia się do zmniejszenia kosztów operacyjnych firm, ale także odgrywa kluczową rolę w globalnych staraniach o ochronę środowiska. W erze, w której zasoby energetyczne stają się coraz bardziej cenne, a odpowiedzialność ekologiczna coraz bardziej ważna, ISO 50001 wyznacza drogę do przyszłości, w której biznes i zrównoważony rozwój idą w parze. W miarę jak coraz więcej organizacji przyjmuje ten standard, możemy spodziewać się bardziej innowacyjnych, efektywnych i ekologicznych praktyk biznesowych na globalnym rynku.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się także z:

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności