Certyfikacja ISO 50001 - Systemy Zarządzania Energia | ISOQAR

CERTYFIKAT pn-en iso 50001 – system zarządzania energią

Certyfikat ISO 50001

Standard ISO 50001 – został stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO w odniesieniu do systemu zarządzania energią. Określa on wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania energią, którego celem jest umożliwienie organizacji zastosowania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy efektywności energetycznej, w tym bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania i zużycia energii. Standard ISO 50001 ma na celu pomóc organizacjom stale zmniejszać zużycie energii a tym samym koszt energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

 

ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji bez względu na wielkość, sektor oraz położenie geograficzne. System jest oparty na normie ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Wdrażając System zarządzania energią wg ISO 50001 organizacja jest zobowiązana do wykazania, że doskonali swoją wydajność energetyczną. Organizacja ustanawia swoje własne cele oraz tworzy plan działania, który doprowadzi do osiągnięcia tych celów. Stosując powyższe podejście organizacja ma bardzo duże szanse na dostrzeżenie wymiernych korzyści finansowych.

 

Struktura normy ISO 50001 wygląda podobnie jak w przypadku innych systemów zarządzania ISO, w szczególności ISO 9001 i ISO 14001. Z uwagi na fakt, że ISO 50001 również opiera się na cyklu PDCA jest możliwe zintegrowanie tych systemów.

 

Certyfikat ISO 50001 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR, to obiektywny dowód, że Państwa organizacja dąży do efektywniejszego wykorzystania energii oraz spełnia wymagania Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001. 

Korzyści z certyfikacji normy iso 50001

Certyfikacja ISO 50001 - najważniejsze korzyści

ISO 50001 określa ramy wymagań, które pomagają organizacjom:

 • opracować politykę dotyczącą bardziej efektywnego wykorzystania energii
 • ustalić cele i zadania do spełnienia polityki
 • wykorzystać dane, do lepszego zrozumienia i podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania energii
 • wykonywać pomiary energii
 • oceniać skuteczności polityki
 • ciągle doskonalić systemu zarządzania energią.

 Wśród korzyści związanych z certyfikacją ISO 50001 można wyróżnić:

 • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie rozwiązań zapewniających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych,
 • zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do efektywności energetycznej,
 • redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
 • audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające sprawne wykrycie obszarów powodujących zwiększone użycie energii,
 • możliwość integracji systemu zarządzania energią z innymi obowiązującymi systemami.

Jak uzyskać certyfikat ISO 50001 - system zarządzania energią

Jak uzyskać certyfikat ISO 50001

Certyfikat ISO 50001 jest potwierdzeniem, że system zarządzania energią spełnia wymagania normy ISO 50001. Certyfikowana organizacja pokazuje publiczne zobowiązanie do zarządzania energią. Daje to klientom, partnerom, pracownikom i kierownictwu większą pewność, że organizacja oszczędza energię i dba o środowisko naturalne.

 

Proces certyfikacji ISO 50001 przebiega dwuetapowo. Etap I to przegląd dokumentacji, a Etap II polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia Etapu I certyfikacji i Etapu II certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany Państwu certyfikat ISO 50001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 50001.

Certyfikacja ISO 50001 - jaki jest koszt?

Certyfikat ISO 50001 - cena

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.

 

W celu uzyskania oferty na certyfikację ISO 50001 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto certyfikować ISO 50001 z ISOQAR?
 • Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją ich najwyższej jakości oraz rozpoznawalności Państwa certyfikatów.
 • Nasi auditorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu prowadzone przez nas audity nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO 50001. Szczegóły szkoleń dostępne są na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO 50001. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności