Najważniejsze korzyści z wdrożenia ISO 50001

Korzyści z wdrożenia ISO 50001

System Zarządzania Energią ISO 50001 - najważniejsze korzyści

 

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził, że ​​aby zapobiec katastrofalnym w skutkach zmianom klimatycznym, globalny wzrost temperatury musi być utrzymywany poniżej 1,5 ° C. 

 

Okazuje się, że w roku 2018, za około 40% globalnej emisji CO2 odpowiedzialne były budynki, a w szczególności budynki komercyjne. W związku z tym kluczowe znaczenie ma sposób zarządzania wpływem naszych budynków na klimat.

 

Zapotrzebowanie na energię w budynkach wzrosło o 7% w ciągu ostatniej dekady i przewiduje się, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, to do 2060 r. wzrośnie o kolejne 50%. Szacuje się również, że 80% budynków, które będziemy użytkować w 2050 r., zostało już wybudowanych. Dlatego kluczową rolę w ograniczaniu globalnej temperatury i zmian klimatycznych mają do odegrania przedsiębiorstwa, poprzez zapewnienie, że działają w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dążąc do aktywnego zarządzania zużyciem energii i poprawą efektywności.

 

Nieefektywność energetyczna jest czymś powszechnym

Przeprowadzone badania dowodzą, że większość budynków komercyjnych nie działa na optymalnym poziomie z powodu nieefektywności, użycia przestarzałego i energochłonnego sprzętu, braku lub niewłaściwej konserwacji urządzeń i elementów technicznych budynków, lub wykorzystywania budynków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wykorzystywaną energię i sposób jej kontrolowania w budynku.

 

Ma to kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu nieefektywności, zmniejszenia zużycia energii i związanej z tym emisji CO2. Zgodnie z powszechnie znaną zasadą, nie można zarządzać czymś, czego się nie mierzy.

 

Siła systemu zarządzania energią ISO 50001

System zarządzania energią (EnMS) to zbiór praktycznych procesów i procedur pomagających organizacjom w osiąganiu najlepszych praktyk związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem i zużyciem energii, poprzez ustalanie i realizację celów energetycznych. EnMS jest zwykle oparty o wymagania ISO 50001, międzynarodowej normy dotyczącej systemów zarządzania energią zbudowanej w oparciu o model ciągłego doskonalenia. Norma ISO 50001 zapewnia środki do walidacji podejścia opartego na najlepszych praktykach i uznania zaangażowania organizacji w zarządzanie i poprawę efektywności energetycznej.

 

Jakie są korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 50001?

Norma ISO 50001 ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, branży, wymagań dotyczących zgodności oraz tego, czy jest to organizacja jedno czy wielooddziałowa. W naszych poprzednich artykułach opisywaliśmy już w jaki sposób ISO 50001 pomogło zmniejszyć zużycie energii w sieci hoteli Hilton oraz organizacjach z branży IT.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO 50001 są wielorakie, od wspierania redukcji zużycia energii i poprawy wyników finansowych, po ulepszanie strategii biznesowych. ISO 50001:

  • Pomaga zidentyfikować ryzyka i szanse: proces pomoże zidentyfikować zagrożenia energetyczne, obszary znaczącego zużycia energii i możliwości ulepszeń, zapewniając lepsze zrozumienie profilu energetycznego organizacji. Wykorzystanie zidentyfikowanych szans prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności. Ulepszenia mogą mieć formę inicjatyw w zakresie zmiany zachowań pracowników lub usprawnień technologicznych, które zmniejszyłyby podstawowe obciążenie budynku. Zidentyfikowane ryzyka mogą np. obejmować starzejącą się infrastrukturę, która może powodować zwiększone koszty utrzymania i zakłócenia działań operacyjnych;
  • Pozwala osiągnąć znaczne oszczędności kosztów: zmniejszenie zużycia energii i poprawa wydajności ostatecznie pomoże poprawić wyniki finansowe. Opłaty związane z emisją dwutlenku węgla stale rosną, opłata klimatyczna w porównaniu z rokiem 2018/2019 wzrosła o 45%. W związku z tym zmniejszenie zużycia energii spowoduje również bezpośrednie zmniejszenie obciążenia organizacji podatkiem węglowym.
  • Pomaga w redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszone zużycie energii, a także wspieranie wyznaczania ambitnych celów klimatycznych i osiągania postępów w ich realizacji, poprzez zapewnienie gromadzenia solidnych i dokładnych danych dotyczących zużycia energii;
  • Wspiera zgodność z przepisami w zakresie ochrony środowiska: ISO 50001 można wykorzystać także jako ścieżkę do uzyskania zgodności z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, zgodnie z którą firmy posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
  • Wpływa pozytywnie na wizerunek organizacji wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniając przewagę konkurencyjną jako szeroko uznany standard ochrony środowiska;
  • Zapewnia rozwój inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju: z naszego doświadczenia wynika, że ​​wdrożenie takiego standardu angażuje kierownictwo wyższego szczebla i innych pracowników w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a pozytywne wyniki wspierają przyszłe strategie zrównoważonego rozwoju biznesu i pomagają w szybkim podejmowaniu decyzji.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 lub chcesz uzyskać certyfikat ISO 50001, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności