Najważniejsze korzyści z wdrożenia ISO 50001

Korzyści z wdrożenia ISO 50001

Być może Ty i Twój zespół stoicie przed trudnym zadaniem, jak obniżyć koszty zużycia energii i zastanawiacie się jakie są korzyści z wdrożenia ISO 50001.

 

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził, że ​​aby zapobiec katastrofalnym w skutkach zmianom klimatycznym, globalny wzrost temperatury musi być utrzymywany poniżej 1,5 ° C. 

 

Okazuje się, że w roku 2018, za około 40% globalnej emisji CO2 odpowiedzialne były budynki, a w szczególności budynki komercyjne. W związku z tym kluczowe znaczenie ma sposób zarządzania wpływem naszych budynków na klimat.

 

Zapotrzebowanie na energię w budynkach wzrosło o 7% w ciągu ostatniej dekady i przewiduje się, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, to do 2060 r. wzrośnie o kolejne 50%. Szacuje się również, że 80% budynków, które będziemy użytkować w 2050 r., zostało już wybudowanych. Dlatego kluczową rolę w ograniczaniu globalnej temperatury i zmian klimatycznych mają do odegrania przedsiębiorstwa, poprzez zapewnienie, że działają w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dążąc do aktywnego zarządzania zużyciem energii i poprawą efektywności.

 

Nieefektywność energetyczna jest czymś powszechnym

Nieefektywność energetyczna jest czymś powszechnym

Przeprowadzone badania dowodzą, że większość budynków komercyjnych nie działa na optymalnym poziomie z powodu nieefektywności, użycia przestarzałego i energochłonnego sprzętu, braku lub niewłaściwej konserwacji urządzeń i elementów technicznych budynków, lub wykorzystywania budynków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wykorzystywaną energię i sposób jej kontrolowania w budynku.

 

Ma to kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu nieefektywności, zmniejszenia zużycia energii i związanej z tym emisji CO2. Zgodnie z powszechnie znaną zasadą, nie można zarządzać czymś, czego się nie mierzy.

 

Siła systemu zarządzania energią ISO 50001

Siła systemu zarządzania energią ISO 50001

System zarządzania energią (EnMS) to zbiór praktycznych procesów i procedur pomagających organizacjom w osiąganiu najlepszych praktyk związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem i zużyciem energii, poprzez ustalanie i realizację celów energetycznych. EnMS jest zwykle oparty o wymagania ISO 50001, międzynarodowej normy dotyczącej systemów zarządzania energią zbudowanej w oparciu o model ciągłego doskonalenia. Norma ISO 50001 zapewnia środki do walidacji podejścia opartego na najlepszych praktykach i uznania zaangażowania organizacji w zarządzanie i poprawę efektywności energetycznej.

 

Jakie są korzyści z wdrożenia ISO 50001?

Jakie są korzyści z wdrożenia ISO 50001?

Norma ISO 50001 ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, branży, wymagań dotyczących zgodności oraz tego, czy jest to organizacja jedno czy wielooddziałowa. W naszych poprzednich artykułach opisywaliśmy już w jaki sposób ISO 50001 pomogło zmniejszyć zużycie energii w sieci hoteli Hilton oraz organizacjach z branży IT.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO 50001 są wielorakie, od wspierania redukcji zużycia energii i poprawy wyników finansowych, po ulepszanie strategii biznesowych. ISO 50001:

  • Pomaga zidentyfikować ryzyka i szanse: proces pomoże zidentyfikować zagrożenia energetyczne, obszary znaczącego zużycia energii i możliwości ulepszeń, zapewniając lepsze zrozumienie profilu energetycznego organizacji. Wykorzystanie zidentyfikowanych szans prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności. Ulepszenia mogą mieć formę inicjatyw w zakresie zmiany zachowań pracowników lub usprawnień technologicznych, które zmniejszyłyby podstawowe obciążenie budynku. Zidentyfikowane ryzyka mogą np. obejmować starzejącą się infrastrukturę, która może powodować zwiększone koszty utrzymania i zakłócenia działań operacyjnych;
  • Pozwala osiągnąć znaczne oszczędności kosztów: zmniejszenie zużycia energii i poprawa wydajności ostatecznie pomoże poprawić wyniki finansowe. Opłaty związane z emisją dwutlenku węgla stale rosną, opłata klimatyczna w porównaniu z rokiem 2018/2019 wzrosła o 45%. W związku z tym zmniejszenie zużycia energii spowoduje również bezpośrednie zmniejszenie obciążenia organizacji podatkiem węglowym.
  • Pomaga w redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszone zużycie energii, a także wspieranie wyznaczania ambitnych celów klimatycznych i osiągania postępów w ich realizacji, poprzez zapewnienie gromadzenia solidnych i dokładnych danych dotyczących zużycia energii;
  • Wspiera zgodność z przepisami w zakresie ochrony środowiska: ISO 50001 można wykorzystać także jako ścieżkę do uzyskania zgodności z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, zgodnie z którą firmy posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
  • Wpływa pozytywnie na wizerunek organizacji wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniając przewagę konkurencyjną jako szeroko uznany standard ochrony środowiska;
  • Zapewnia rozwój inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju: z naszego doświadczenia wynika, że ​​wdrożenie takiego standardu angażuje kierownictwo wyższego szczebla i innych pracowników w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a pozytywne wyniki wspierają przyszłe strategie zrównoważonego rozwoju biznesu i pomagają w szybkim podejmowaniu decyzji.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 lub chcesz uzyskać certyfikat ISO 50001, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności