Hilton zaoszczędził 1 mld USD dzięki ISO 50001

Hilton zaoszczędził 1 mld USD dzięki ISO 50001

Wydatki na energię to drugi najwyższy koszt operacyjny każdego hotelu. Nie dziwi zatem fakt, że na popularności zyskują rozwiązania, dzięki którym możliwe jest uzyskanie realnych oszczędności. Do takich wniosków doszedł również zarząd Hilton - największej na świecie sieci hoteli.

 

Hilton jest pierwszą globalną firmą świadczącą usługi hotelarskie na świecie. Dzięki trzem certyfikacjom ISO (9001, 14001 oraz 50001) są oni wspaniałym  przykładem tego, jak firmy mogą wykorzystywać standardy ISO do zarządzania swoją działalnością w sposób efektywny i zrównoważony. Firma od wielu lat podejmuje wysiłki na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

 

Zdaniem Maxime Verstraete - wiceprezes ds. odpowiedzialności korporacyjnej, energia to zwykle drugi największy koszt związany z eksploatacją każdego hotelu. Z tego też powodu sieć Hilton przykłada tak dużą wagę do starannego zarządzania zużyciem energii w swoim globalnym portfolio. Już w latach 70-tych stworzony został tzw. podręcznik zarządzania energią. Z kolei w roku 2008 opracowana została platforma LightStay, która umożliwia każdemu z blisko 5 400 hoteli Hilton, śledzenie ich wpływu na środowisko. LightStay jest standardem marki, a korzystanie z niego jest wymagane w przypadku wszystkich zarządzanych i franczyzowych nieruchomości. Dzięki systemowi, sieć jest w stanie ustalać cele dotyczące oszczędności m.in. energii, wody czy też cele związane z gospodarką odpadami.  Dzięki podjętym w tym zakresie działaniom, firma od roku 2008 uzyskała ponad 1 miliard USD oszczędności. Zdaniem wiceprezes Hilton, zarządzanie energią pozostaje kluczowym elementem ich działalności, ponieważ w dalszym ciągu istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc w zmniejszeniu zużycia energii, a co za tym idzie, zmniejszeniu kosztów funkcjonowania.

 

Warto podkreślić, że ISO 50001 jest już trzecim standardem wdrożonym i certyfikowanym przez Hilton. Pierwszymi były certyfikaty ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem), dzięki którym zarząd sieci wiedział wszystko na temat korzyści, jakie może przynieść standard ISO. Warto podkreślić, że w tamtym okresie potrójna certyfikacja ISO przeprowadzona na zlecenie sieci Hilton, była największą certyfikacją budynków komercyjnych w historii. Od tego czasu zarządzanie energią pozostaje kluczowym tematem dla zarządu, który stale poszukuje nowych możliwości osiągnięcia lepszych wyników.

 

ISO 50001 pomaga nie tylko w obniżeniu kosztów zużycia energii elektrycznej ale pomaga również w redukcji emisji dwutlenku węgla, które są zgodne z poziomami redukcji określonymi w porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatu. Maxime Verstraete nie ukrywa dumy z faktu, że jej sieć jest pierwszą znaczącą marką hotelarską, która wyznaczyła cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i które zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) - niezależny organ, który wyznacza cele oparte na badaniach naukowych, jako skuteczny sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firm w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej.

 

Nic jednak nie działa na wyobraźnie tak, jak liczby. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ISO 50001 pomógł zapewnić spójne podejście do zarządzania energią we wszystkich nieruchomościach należących do sieci hoteli Hilton. Oszczędności były znaczące, energochłonność udało się zredukować o 20,6%, a intensywność emisji CO2 aż o 30,0%, w stosunku do wartości wyjściowej z 2008 roku. Szacuje się również, że dzięki skumulowanej działalności udało się zaoszczędzić równowartość 1 miliarda USD.

 

Standard ISO 50001 z roku na rok zyskuje na popularności. Coraz więcej firm zaczyna dostrzegać korzyści jakie niesie ze sobą wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania energią. Za dowód mogą posłużyć statystyki prowadzone przez ISO, z których wynika, że w roku 2011 na całym świecie wydanych zostało 459 certyfikatów ISO 50001. W roku 2012 było ich blisko 5 razy więcej, a w 2017 aż 50 razy więcej. Podobny trend zauważyć można również w Polsce. W roku 2016 w naszym kraju wydanych było 112 certyfikatów, a w 2017 liczba ta wzrosła do 173. Niestety wciąż wiele brakuje nam do pozostałych krajów Europy zachodniej jak chociażby Niemiec czy Francji. Prognozy wskazują jednak na to, że liczba certyfikatów ISO 50001 wydanych w naszym kraju z roku na rok będzie rosła, gdyż coraz więcej firm zaczyna dostrzegać realne korzyści oraz oszczędności wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią.

 

Jeżeli Ty również chcesz dołączyć do grona tych firm skontaktuj się telefonicznie z naszym biurem pod numerem 22 649 76 64 lub wyślij wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies