Zagrożenia dla biznesu w 2024 roku - Allianz Risk Barometer

TOP 10 największe zagrożenia dla biznesu w 2024 roku według raportu Allianz Risk Barometer

Allianz, jeden z największych ubezpieczycieli na świecie, opublikował swoją najnowszą edycję raportu Allianz Risk Barometer, identyfikując kluczowe ryzyka biznesowe na rok 2024. Raport ten stanowi istotne źródło wiedzy dla przedsiębiorstw, które dążą do skutecznego zarządzania ryzykiem w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

 

Metodologia Barometru Ryzyka Allianz:

Raport opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 3,069 respondentów z 92 krajów, obejmujących klientów Allianz, brokerów ubezpieczeniowych, konsultantów ds. ryzyka i innych ekspertów. Ankieta skupiała się na firmach różnej wielkości, od dużych korporacji po mniejsze przedsiębiorstwa, z 24 różnych sektorów gospodarki. Zmiany w rankingu są określane rok do roku, co pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki ryzyka w czasie.

 

Główne zagrożenia dla firm:

W 2024 roku, firmy na całym świecie stoją przed szeregiem wyzwań, które mogą wpłynąć na ich działalność. Raport "Allianz Risk Barometer 2024" wskazuje na 10 najważniejszych zagrożeń, z którymi przedsiębiorstwa będą musiały się zmierzyć. Wśród nich, cyberzagrożenia wyłaniają się jako największe ryzyko. Poniżej przedstawiono listę 10 największych zagrożeń na rok 2024:

 

1. Cyberincydenty (36%): Znaczny wzrost cyberataków, w tym ransomware i naruszeń danych, stawia cyberzagrożenia na czele listy zagrożeń. Firmy muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z ochroną danych, infrastruktury IT i zapewnieniem ciągłości działania.

 

2. Przerwy w działalności biznesowej (31%): Zagrożenia takie jak katastrofy naturalne, cyberataki, awarie maszyn czy pandemie mogą prowadzić do znaczących przerw w działalności. Firmy muszą opracować plany ciągłości działania i strategie minimalizacji ryzyka.

 

3. Katastrofy naturalne (26%): Zagrożenie to odnotowało znaczący wzrost w stosunku do ubiegłego roku, kiedy było sklasyfikowane na szóstej pozycji. Zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huragany, powodzie czy pożary lasów, stanowią rosnące zagrożenie dla biznesu.

 

4. Zmiany w prawodawstwie i regulacjach (19%): Nowe przepisy, w tym te dotyczące ochrony danych (np. dyrektywa NIS2 oraz rozporządzenie DORA) i środowiska, mogą wprowadzać dodatkowe obciążenia dla firm i wymagać dostosowania strategii biznesowych.

 

5. Rozwój makroekonomiczny (19%): Globalna niepewność ekonomiczna, wahania kursów walut i zmiany w polityce gospodarczej mogą wpływać na stabilność i wzrost firm.

 

6. Pożary, eksplozje (19%): Ryzyko pożarów i eksplozji, zwłaszcza w przemyśle i na obszarach o wysokim ryzyku, wymaga skutecznych środków zapobiegawczych i planów awaryjnych.

 

7. Zmiany klimatyczne (18%): Długoterminowe skutki zmian klimatycznych, takie jak wzrost poziomu morza czy ekstremalne zjawiska pogodowe, stanowią poważne wyzwanie dla wielu organizacji. Coraz więcej z nich zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi, co przekłada się na rosnące znaczenie norm takich jak ISO 14001 czy ISO 50001, które pomagają w ochronie środowiska naturalnego oraz w efektywniejszym zarządzaniu i redukcji zużycia energii.

 

8. Ryzyka polityczne i przemoc (14%): Konflikty, niestabilność polityczna i przemoc mogą prowadzić do zakłóceń w działalności międzynarodowej i lokalnej.

 

9. Rozwój rynku (13%): Zmiany na rynkach, takie jak protekcjonizm czy zmiany w popycie, mogą wpływać na strategie biznesowe i wyniki finansowe firm.

 

10. Niedobór wykwalifikowanej kadry (12%): Brak wykwalifikowanych pracowników może ograniczać wzrost i innowacyjność firm, zwłaszcza w branżach technologicznych i specjalistycznych.

 

Cyberzagrożenia: główne ryzyko dla biznesu w 2024 roku

W raporcie Allianz Risk Barometer cyberzagrożenia wskazane zostały jako główne ryzyko dla organizacji w nadchodzącym roku. W obliczu tych wyzwań, kluczowe jest, aby firmy nie tylko zwiększyły swoje inwestycje w cyberbezpieczeństwo, ale także stale aktualizowały swoje strategie w odpowiedzi na szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń.

 

Oto główne punkty dotyczące cyberzagrożeń, które każda firma powinna wziąć pod uwagę:

  • Wzrost liczby ataków ransomware: Coraz bardziej zaawansowane ataki ransomware, często oferowane jako usługa RaaS (Ransomware-as-a-service), stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i ciągłości działania firm.
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w atakach: Rozwój AI otwiera nowe możliwości dla cyberprzestępców, umożliwiając automatyzację i zwiększenie skuteczności ataków.
  • Rosnące zagrożenie dla urządzeń mobilnych: Wzrost liczby urządzeń mobilnych w środowisku biznesowym zwiększa ryzyko naruszeń bezpieczeństwa i wymaga zastosowania skutecznych środków ochrony. Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest dostęp do poczty służbowej czy innych zasobów firmowych na urządzeniach mobilnych. Jednakże, nadal nie wszystkie organizacje przykładają odpowiednią wagę do bezpieczeństwa tych urządzeń. Często zdarza się, że na telefonach lub tabletach wykorzystywanych w celach służbowych brakuje nawet oprogramowania antywirusowego, co zwiększa ryzyko cyberataków i wycieku poufnych danych.
  • Brak umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa: Niedobór wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa stanowi wyzwanie dla firm w utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony.
  • Wczesne wykrywanie jako klucz do ochrony: Inwestycje w narzędzia do wykrywania i reagowania na incydenty, wspierane przez AI, są kluczowe dla zapobiegania i minimalizowania skutków cyberataków.

 

Znaczenie dla zarządzania ryzykiem:

Organizacje, które posiadają wdrożony system zarządzania, powinny uwzględnić opisane w artykule zagrożenia w swoich analizach ryzyka. Zrozumienie i odpowiednie reagowanie na te zagrożenia jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem i utrzymania stabilności biznesowej w niepewnych czasach.

 

Raport "Allianz Risk Barometer 2024" dostarcza cennych wskazówek dla przedsiębiorstw, pomagając im w przygotowaniu na wyzwania, które mogą napotkać w nadchodzącym roku. Zrozumienie tych zagrożeń i ich integracja w procesach zarządzania ryzykiem jest niezbędna dla zapewnienia długoterminowej stabilności i sukcesu biznesowego.

 

ISO/IEC 27001 jako skuteczne narzędzie w ochronie aktywów informacyjnych

Odpowiedzią na rosnące zagrożenie cyberatakami może być wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Jest to międzynarodowy standard, który dostarcza ram dla bezpiecznego zarządzania poufnymi danymi, pomagając organizacjom w ochronie ich aktywów informacyjnych. Wprowadzenie tego systemu nie tylko zwiększa bezpieczeństwo informacji, ale także buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług certyfikacji ISO/IEC 27001, które oferujemy w celu wsparcia Państwa organizacji w efektywnym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, proponujemy szeroki wybór szkoleń z zakresu ISO/IEC 27001, które pomogą zrozumieć i wdrożyć najlepsze praktyki w tym obszarze.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności