Certyfikat ISO 14001 | Akredytowana Certyfikacja | ISOQAR

Certyfikat ISO 14001

ISO 14001 jest międzynarodowo rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001 określa systematyczny nadzór nad działaniami mającymi wpływ na środowisko. Do takich działań możemy zaliczyć używanie zasobów naturalnych, przetwarzanie i utylizację odpadów oraz zużycie energii.

 

Certyfikat ISO 14001 jest obiektywnym dowodem, że Państwa organizacja funkcjonuje w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku naturalnemu.

Certyfikacja ISO 14001 - najważniejsze korzyści

 • Akredytowana certyfikacja ISO 14001 pokazuje zaangażowanie w dbałość o środowisko i jego poprawę.
 • Wdrożenie i certyfikacja ISO 14001 skutkuje wymiernymi oszczędnościami przez poprawę skuteczności i produktywności funkcjonowania organizacji. Drogą do tego jest wykrycie sposobów na ograniczenie ilości odpadów oraz usuwanie ich bardziej efektywnie przez skuteczniejsze wykorzystanie energii.
 • Posiadanie certyfikatu ISO 14001 wykazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
 • Standard ISO 14001 nakłada obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dzięki czemu ​​ubezpieczenia działalności są bardziej dostępne i korzystniejsze. Ponadto pozwala przedsiębiorcom uchronić się przed konsekwencjami finansowymi, jakie wynikałyby z niespełnienia obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Posiadanie certyfikatu ISO 14001 wpływa także korzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach klientów i potencjalnych inwestorów oraz pozwala skutecznie budować przewagę konkurencyjną

Jak uzyskać certyfikat ISO 14001

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 14001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą np. ISOQAR.

 

Certyfikacja ISO 14001 będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu ISO 14001, Auditor dokona przeglądu czym dla organizacji jest zarządzanie środowiskowe oraz określi czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Następnie sprawdzi czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 14001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 14001.

Certyfikacja ISO 14001 - jaki jest koszt?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.

 

W celu uzyskania oferty na certyfikację ISO 14001 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto certyfikować ISO 14001 z ISOQAR?
 • Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją ich najwyższej jakości oraz rozpoznawalności Państwa certyfikatów.
 • Nasi auditorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu prowadzone przez nas audity nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO 14001. Szczegóły dostępne na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO 14001. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności