Certyfikat ISO/IEC 27001 | Akredytowana Certyfikacja | ISOQAR

Certyfikat ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 jest międzynarodowo rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Standard ten ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, dla których informacja stanowi wymierną wartość lub jej ochrona wynika z odpowiednich przepisów prawa. Spektrum tych organizacji jest zatem bardzo szerokie: firmy, banki, jednostki administracji publicznej różnych szczebli, jednostki służby zdrowia, organizacje non-profit.

 

Ochrona informacji, wspomagana przez wymagania ISO/IEC 27001, nie ogranicza się wyłącznie do informacji przechowywanych w formie elektronicznej na komputerze lecz dotyczy wszystkich informacji przetwarzanych w dowolnej formie np. wydrukowanych lub zapisanych na papierze, przechowywanych w formie elektronicznej na dowolnym nośniku informacji, przetwarzanych w różnych systemach informatycznych i środowiskach przetwarzania, przesyłanych pocztą tradycyjną oraz elektroniczną, przedstawianych na obrazach i filmach, zapisanych na nagraniach dźwiękowych lub przekazywanych w trakcie rozmowy.

 

Niezależnie od formy przetwarzania informacji oraz stosowanych metod i narzędzi, standard ISO/IEC 27001 pomaga organizacjom stworzyć odpowiednie warunki ochrony informacji.

 

Certyfikat ISO/IEC 27001 jest obiektywnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w Państwa organizacji zorientowane są na zapewnienie bezpieczeństwa informacjom.

Certyfikacja ISO/IEC 27001 - najważniejsze korzyści

Zachowanie poufności, integralności i dostępności istotnych dla organizacji informacji o Klientach, partnerach biznesowych czy realizowanych procesach jest niezbędne do utrzymania przewagi konkurencyjnej, płynności przepływów pieniężnych, uzyskania zaplanowanego zysku z działalności, zapewnienia zgodności funkcjonowania organizacji z przepisami prawa oraz utrzymania właściwego image organizacji.

 

System bezpieczeństwa informacji wspierany wymaganiami normy ISO/IEC 27001 może skutecznie pomóc w realizacji tych zadań. Łatwo sobie wyobrazić konsekwencje dla organizacji, w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub niewłaściwego użycia informacji. W wielu przypadkach takie zdarzenia mogą doprowadzić, a historia pokazuje, że już doprowadziły, do zachwiania ciągłości działania lub wręcz do upadku organizacji.

 

Certyfikat ISO 27001 potwierdza, że organizacja określiła wymagania bezpieczeństwa informacji, skutecznie wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia i świadomie zarządza bezpieczeństwem swoich zasobów informacyjnych przez co w sposób bezpośredni lub pośredni:

 • zapewnia komfort Klientom, pracownikom, partnerom handlowym i zainteresowanym stronom przez budowanie świadomości, że systemy przetwarzania informacji wykorzystywane w organizacji a tym samym przetwarzane w nich informacje są bezpieczne,
 • demonstruje wiarygodność i zaufanie organizacji jako partnera biznesowego,
 • otwiera możliwości podjęcia współpracy z nowymi Klientami, dla których spełnienie norm bezpieczeństwa informacji jest jednym z głównych warunków,
 • minimalizuje koszty ochrony informacji związane z wdrażaniem zabezpieczeń przez racjonalizację wydatków związanych z wdrażaniem zabezpieczeń oraz unikanie kosztów wynikających ze skutków naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 • wskazuje, że organizacja funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
 • buduje przewagę konkurencyjną organizacji w obszarze obiegu, przetwarzania, wykorzystania i ochrony informacji.

Jak uzyskać certyfikat ISO/IEC 27001

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO/IEC 27001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja ISO/IEC 27001 będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji ISO/IEC 27001 auditor skupi się na przeglądzie:

 • polityki bezpieczeństwa informacji,
 • deklaracji stosowania zabezpieczeń oraz ich skutecznego stosowania,
 • metodyki analizy ryzyka,
 • udokumentowanych procedur bezpieczeństwa,
 • zidentyfikowanych zagrożeniach bezpieczeństwa informacji.
 • czy metody pracy i stosowane w organizacji praktyki związane z ochroną informacji są zgodne z procedurami i wyznaczonymi przez organizację celami bezpieczeństwa,
 • zapisów związanych z funkcjonowaniem systemu.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydane certyfikat ISO/IEC 27001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO/IEC 27001.

Certyfikacja ISO/IEC 27001 - jaki jest koszt?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.

 

W celu uzyskania oferty na certyfikat ISO/IEC 27001 zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto certyfikować ISO/IEC 27001 z ISOQAR?
 • Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją ich najwyższej jakości oraz rozpoznawalności Państwa certyfikatów.
 • Nasi auditorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu prowadzone przez nas audity nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO/IEC 27001. Szczegóły dostępne na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO/IEC 27001. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies