Certyfikacja ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Certyfikacja ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji

ISO/IEC 27001 to międzynarodowy standard określający wymagania dla ustanowienia, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Standard ten ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, dla których informacja stanowi wymierną wartość lub jej ochrona jest wymagana przez odpowiednie przepisy prawa. Spektrum tych organizacji jest bardzo szerokie i obejmuje firmy, banki, jednostki administracji publicznej na różnych szczeblach, instytucje służby zdrowia oraz organizacje non-profit.

 

Ochrona informacji zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 27001 nie ogranicza się wyłącznie do danych przechowywanych w formie elektronicznej. Dotyczy ona wszystkich informacji przetwarzanych w dowolnej formie, np. wydrukowanych lub zapisanych na papierze, przechowywanych na różnych nośnikach elektronicznych, przetwarzanych w różnych systemach informatycznych i środowiskach przetwarzania, przesyłanych pocztą tradycyjną oraz elektroniczną, przedstawianych na obrazach i filmach, zapisywanych na nagraniach dźwiękowych czy przekazywanych w trakcie rozmów.

 

Bez względu na formę przetwarzania informacji oraz stosowane metody i narzędzia, norma ISO 27001 wspiera organizacje w tworzeniu odpowiednich warunków ochrony informacji.

 

Certyfikat ISO/IEC 27001 jest obiektywnym dowodem na to, że wszystkie procesy realizowane w Państwa organizacji są zorientowane na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Certyfikacja ISO 27001 - najważniejsze korzyści

Zachowanie poufności, integralności i dostępności istotnych dla organizacji informacji o Klientach, partnerach biznesowych czy realizowanych procesach jest niezbędne do utrzymania przewagi konkurencyjnej, płynności przepływów pieniężnych, uzyskania zaplanowanego zysku z działalności, zapewnienia zgodności funkcjonowania organizacji z przepisami prawa oraz utrzymania właściwego wizerunku organizacji.

 

System zarządzania bezpieczeństwem informacji, wspierany wymaganiami normy ISO/IEC 27001, może skutecznie pomóc w realizacji tych zadań. Łatwo sobie wyobrazić konsekwencje dla organizacji w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub niewłaściwego użycia informacji. W wielu przypadkach takie zdarzenia mogą prowadzić, a historia pokazuje, że już prowadziły, do zachwiania ciągłości działania, a nawet upadku organizacji.

 

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 27001 potwierdza, że organizacja określiła wymagania bezpieczeństwa informacji, skutecznie wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia i świadomie zarządza bezpieczeństwem swoich zasobów informacyjnych przez co w sposób bezpośredni lub pośredni:

 • zapewnia komfort Klientom, pracownikom, partnerom handlowym i zainteresowanym stronom przez budowanie świadomości, że systemy przetwarzania informacji wykorzystywane w organizacji a tym samym przetwarzane w nich informacje są bezpieczne,
 • demonstruje wiarygodność i zaufanie organizacji jako partnera biznesowego,
 • otwiera możliwości podjęcia współpracy z nowymi Klientami, dla których spełnienie norm bezpieczeństwa informacji jest jednym z głównych warunków,
 • minimalizuje koszty ochrony informacji związane z wdrażaniem zabezpieczeń przez racjonalizację wydatków związanych z wdrażaniem zabezpieczeń oraz unikanie kosztów wynikających ze skutków naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 • wskazuje, że organizacja funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
 • buduje przewagę konkurencyjną organizacji w obszarze obiegu, przetwarzania, wykorzystania i ochrony informacji.

Jak uzyskać certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001?

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO/IEC 27001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie audytów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do audytu zewnętrznego (certyfikującego). Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja ISO/IEC 27001 będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji ISO/IEC 27001 auditor skupi się na przeglądzie:

 • polityki bezpieczeństwa informacji,
 • deklaracji stosowania zabezpieczeń oraz ich skutecznego stosowania,
 • metodyki analizy ryzyka,
 • udokumentowanych procedur bezpieczeństwa,
 • zidentyfikowanych zagrożeniach bezpieczeństwa informacji.
 • czy metody pracy i stosowane w organizacji praktyki związane z ochroną informacji są zgodne z procedurami i wyznaczonymi przez organizację celami bezpieczeństwa,
 • zapisów związanych z funkcjonowaniem systemu.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydane certyfikat ISO/IEC 27001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO/IEC 27001.

Certyfikacja ISO/IEC 27001 - jaki jest koszt?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Przed przedstawieniem kosztów certyfikacji bierzemy pod uwagę wiele czynników.

 

Aby uzyskać ofertę na certyfikat ISO 27001 zachęcamy do wypełnienia formularza Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Dlaczego warto certyfikować system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 z ISOQAR?

 • Świadczymy usługi certyfikacji i rejestracji w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją najwyższej jakości oraz rozpoznawalności Państwa certyfikatów.

 • Nasi audytorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu przeprowadzane przez nas audyty nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.

 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.

 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża nasze hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".

 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach, jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 • Zapewniamy szybki i sprawnie przeprowadzony proces certyfikacji – od przedstawienia oferty po wydanie certyfikatu, gwarantując tym samym, że Państwa organizacja szybko i efektywnie spełni międzynarodowe standardy bezpieczeństwa informacji.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO/IEC 27001. Szczegóły dostępne na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO/IEC 27001. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności