Certyfikat BRC Packaging | Akredytowana Certyfikacja | ISOQAR

Certyfikat BRC Packaging

BRC Packaging Globalna Norma Dotycząca Opakowań i Materiałów Opakowaniowych została stworzona z myślą o dostawcach opakowań i materiałów opakowaniowych dla przemysłu żywnościowego. Prace nad normą prowadziły organizacje British Retail Consortium (Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) oraz Institute of Packaging (Instytut Opakowalnictwa).

 

Celem wprowadzenia standardu BRC Packaging było ułatwienie producentom dostosowania się zarówno do wymagań prawnych jak i wymagań sieci handlowych, które wprowadzają na rynek wyroby pod marką własną, a także zapewnienie, że opakowania i materiały opakowaniowe są bezpieczne dla użytkowników.

 

Obecnie norma ta jest wiodącym międzynarodowym standardem stosowanym przez detalistów, producentów i branżę opakowaniową na całym świecie. 

 

BRC Packaging zawiera wymagania dla higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością, które mają prowadzić do powstania wyrobu bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami jakościowymi.

 

Certyfikat BRC Packaging wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR, to obiektywny dowód, że Państwa organizacja spełnia wymogi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności skierowanego do branży opakowaniowej.

Korzyści z wdrożenia systemu BRC Packaging

Istnieje szereg korzyści wynikających z wdrożenia standardu BRC Packaging, do których zaliczyć można m.in.:

 • Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, zgodności z prawem oraz jakości opakowań i materiałów opakowaniowych;
 • Obniżenie kosztów produkcji;
 • Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych;
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt;
 • Nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów, ich jakością oraz higieną;
 • Możliwość przedstawiania handlowcom, producentom żywności i innym stronom, jednolitego raportu z oceny systemu;
 • Zmniejszenie strat produkcyjnych.

Certyfikacja BRC Packaging - dlaczego warto?

Posiadanie certyfikatu BRC Packaging wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą pozwala:

 • Uniknąć wielokrotnych auditów ze strony różnych odbiorców, a w szczególności przez sieci handlowe;
 • Poprawić konkurencyjność organizacji poprzez uzyskanie dowodu na produkcję bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości;
 • Zwiększyć zaufanie kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących, dla których bezpieczeństwo i jakość są najważniejsze;
 • Nawiązać współpracę z międzynarodowymi koncernami i sieciami handlowymi;
 • Potwierdzić zgodności procesu produkcji z międzynarodowymi standardami i wymaganiami prawnymi.

Jak uzyskać certyfikat BRC Packaging

Gdy wszystkie wymagania standardu BRC Packaging są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja BRC Packaging będzie przebiegać dwu etapowo. Podczas Etapu I auditor sprawdzi funkcjonowanie systemu w organizacji. Etap II odbywa się poza siedzibą organizacji. Auditor przygotowuje wówczas obszerny raport z certyfikacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu BRC Packaging auditor skupi się na przeglądzie działań wykonywanych w organizacji i ich zgodności z wymaganiami normy.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat BRC Packaging.

Jaki jest koszt certyfikacji BRC Packaging?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty na certyfikację BRC Packaging zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

 

Dlaczego warto powierzyć certyfikację BRC Packaging ISOQAR?

 • Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje, które są gwarancją ich najwyższej jakości oraz rozpoznawalności Państwa certyfikatów.
 • Nasi auditorzy są ekspertami w swojej dziedzinie, dzięki czemu prowadzone przez nas audity nie skupiają się wyłącznie na utrzymaniu zgodności, ale również na ciągłym doskonaleniu Państwa biznesu.
 • Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z certyfikacji Klientów. Przyjazne podejście i nasze zaangażowanie przekładają się na szybki rozwój naszej jednostki certyfikującej.
 • Chętnie wyciągamy pomocną dłoń do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, co wyraża hasło „JESTEŚMY DOSTĘPNI".
 • Dzięki obecności ISOQAR na wielu kontynentach jesteśmy w stanie przeprowadzić certyfikację i rejestrację na terenie prawie każdego kraju na świecie.

 

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

 • Szkolenia - Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja BRC Packaging. Szczegóły szkoleń dostępne na stronie.
 • Analiza luk  - Sprawdź, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu BRC Packaging. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy Twojego systemu mogą wymagać poprawy.
Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies