Kontakt - ISOQAR

Kontakt

ISOQAR CEE Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 11

02-796 Warszawa

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 - 16:30

 

Biuro

tel.: 22 649-76-64

fax: 22 349-95-62

e-mail: isoqar@isoqar.pl

 

Certyfikacja

tel.: 22 407-58-06

tel.: +48 668 923 014 - Certyfikacja systemów ISO

tel.: +48 602 151 108 - Certyfikacja systemów HACCP, IFS, BRC, FSSC, ISO 22000

 

Szkolenia
tel.: 22 402-88-80

e-mail: szkolenie@isoqar.pl

 

Dane rejestracyjne Firmy:

ISOQAR CEE sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie,  adres: ul.   Wąwozowa 11,  02-796 Warszawa, NIP 9512091016, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178492,  wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

 

Mamy nadzieję, że udało Ci się znaleźć potrzebne informacje na naszej stronie internetowej oraz że jesteś zadowolony z jakości świadczonych przez nas usług. Jeśli nie, lub jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami. Pytania oraz reklamacje można wysyłać na adres isoqar@isoqar.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies