Proces certyfikacji - ISOQAR

Proces certyfikacji

Zanim prześlemy Państwu naszą ofertę, musimy uszczegółowić co ma podlegać certyfikacji. W tym celu prosimy o przesłanie niezbędnych danych dotyczących Państwa organizacji.

 

Można zrobić to na kilka sposobów:

Niezależnie od wybranego sposobu, na tym etapie chcemy uzyskać od Państwa informacje, które pozwolą nam ocenić odpowiedni czas trwania auditu, a co za tym idzie - koszty. Jest to istotna kwestia, zarówno dla Państwa jak i dla nas, dlatego warto więc poświęcić jej chwilę uwagi. Chcemy dokładnie poznać Państwa organizację, produkty i usługi oraz złożoność działań. Z doświadczenia wiemy, że informacje te są niezbędne, by móc przedstawić „skrojoną na miarę" ofertę.

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU

Certyfikacja systemu zarządzania jest zapewnieniem dla kontrahentów, że dana firma działa skutecznie i w oparciu o wymagania konkretnej normy.

 

Ważność certyfikatu wydanego przez ISOQAR można w każdej chwili sprawdzić na stronie lub kontaktując się z naszym biurem i podając numer certyfikatu.

Auditor i jego rola

W ISOQAR mamy głębokie poczucie obowiązku zagwarantowania, że Auditorzy, których delegujemy do Państwa firmy, posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

 

Fakt zdania egzaminu w zakresie odpowiedniego standardu nie wystarczy, by przeprowadzać audity dla ISOQAR. Auditor, który zostanie wyznaczony do certyfikacji Państwa systemu zarządzania musi posiadać adekwatne doświadczenie i wiedzę z Państwa branży.

Regulamin certyfikacji i rejestracji

Regulamin certyfikacji i rejestracji reguluje współpracę biznesową między naszą jednostką i Państwa organizacją. Wraz z ofertą oraz wnioskiem o certyfikację tworzą one porozumienie o certyfikację i użytkowanie certyfikacji i rejestracji.

Zasady stosowania logo ISOQAR

Zasady wykorzystania znaków rejestracji ALCUMUS ISOQAR, symbolu UKAS i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej (CE).

Akredytacja

Akredytacja jednostki certyfikującej jest to oficjalne zatwierdzenie przez niezależny podmiot, że dana jednostka certyfikująca posiada środki oraz kwalifikacje do prowadzania auditów systemów zarządzania w konkretnych obszarach działalności.

 

Akredytowana certyfikacja zapewnia, że audit został wykonany zgodnie z międzynarodowymi standardami i najlepszymi dostępnymi praktykami. Zapewnia to Państwu i Państwa klientom wiarygodność i zaufanie, że certyfikowany system zarządzania spełnia wymagania danego standardu.

 

Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje:

 

 

Dzięki tak szerokiemu zakresowi akredytacji i kompetentnym auditorom, świadczymy certyfikację dla każdej organizacji z praktycznie dowolnej branży.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies