Proces certyfikacji - ISOQAR

Proces certyfikacji

Zanim prześlemy Państwu naszą ofertę, musimy uszczegółowić co ma podlegać certyfikacji. W tym celu prosimy o przesłanie niezbędnych danych dotyczących Państwa organizacji.

 

Można zrobić to na kilka sposobów:

Niezależnie od wybranego sposobu, na tym etapie chcemy uzyskać od Państwa informacje, które pozwolą nam ocenić odpowiedni czas trwania oceny / auditu, a co za tym idzie - koszty. 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU

Certyfikacja systemu zarządzania jest zapewnieniem dla kontrahentów, że dana firma działa skutecznie i w oparciu o wymagania konkretnej normy.

 

Ważność certyfikatu wydanego przez ISOQAR można w każdej chwili sprawdzić na stronie lub kontaktując się z naszym biurem i podając numer certyfikatu.

Auditor i jego rola

W ISOQAR mamy głębokie poczucie obowiązku zagwarantowania, że Auditorzy, których delegujemy do Państwa firmy, posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

 

Fakt zdania egzaminu w zakresie odpowiedniego standardu nie wystarczy, by przeprowadzać audity dla ISOQAR. Auditor, który zostanie wyznaczony do certyfikacji Państwa systemu zarządzania musi posiadać adekwatne doświadczenie i wiedzę z Państwa branży.

Regulamin certyfikacji i rejestracji

Regulamin certyfikacji i rejestracji reguluje współpracę biznesową między naszą jednostką i Państwa organizacją. Wraz z ofertą oraz wnioskiem o certyfikację tworzą one porozumienie o certyfikację i użytkowanie certyfikacji i rejestracji.

Zasady stosowania logo ISOQAR

Zasady wykorzystania znaków rejestracji ALCUMUS ISOQAR, symbolu UKAS i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej (CE).

Akredytacja

Akredytacja jednostki certyfikującej jest to oficjalne zatwierdzenie przez niezależny podmiot, że dana jednostka certyfikująca posiada środki oraz kwalifikacje do prowadzania auditów systemów zarządzania w konkretnych obszarach działalności.

 

Akredytowana certyfikacja zapewnia, że audit został wykonany zgodnie z międzynarodowymi standardami i najlepszymi dostępnymi praktykami. Zapewnia to Państwu i Państwa klientom wiarygodność i zaufanie, że certyfikowany system zarządzania spełnia wymagania danego standardu.

 

Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje:

 

 

Dzięki tak szerokiemu zakresowi akredytacji i kompetentnym auditorom, świadczymy certyfikację dla każdej organizacji z praktycznie dowolnej branży.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności