Proces certyfikacji - ISOQAR

Proces certyfikacji

Zanim prześlemy Państwu naszą ofertę, musimy uszczegółowić co ma podlegać certyfikacji. W tym celu prosimy o przesłanie niezbędnych danych dotyczących Państwa organizacji.

 

Można zrobić to na kilka sposobów:

Niezależnie od wybranego sposobu, na tym etapie chcemy uzyskać od Państwa informacje, które pozwolą nam ocenić odpowiedni czas trwania oceny / auditu, a co za tym idzie - koszty. 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU

Certyfikacja systemu zarządzania jest zapewnieniem dla kontrahentów, że dana firma działa skutecznie i w oparciu o wymagania konkretnej normy.

 

Ważność certyfikatu wydanego przez Alcumus ISOQAR można w każdej chwili sprawdzić na stronie lub kontaktując się z naszym biurem i podając numer certyfikatu.

 

Ważność certyfikatu wydanego przez ISOQAR CEE Sp. z o.o. można sprawdzić kontaktując się z naszym biurem (mailowo lub telefonicznie) i podając numer certyfikatu.

Auditor i jego rola

W ISOQAR mamy głębokie poczucie obowiązku zagwarantowania, że Auditorzy, których delegujemy do Państwa firmy, posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

 

Fakt zdania egzaminu w zakresie odpowiedniego standardu nie wystarczy, by przeprowadzać audity dla ISOQAR. Auditor, który zostanie wyznaczony do certyfikacji Państwa systemu zarządzania musi posiadać adekwatne doświadczenie i wiedzę z Państwa branży.

Regulamin certyfikacji i rejestracji

Regulamin certyfikacji i rejestracji reguluje współpracę biznesową między naszą jednostką i Państwa organizacją. Wraz z ofertą oraz wnioskiem o certyfikację tworzą one porozumienie o certyfikację i użytkowanie certyfikacji i rejestracji.

Zasady stosowania logo ISOQAR

Zasady wykorzystania znaków rejestracji ALCUMUS ISOQAR, symbolu UKAS i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej (CE).

SKARGI I ODWOŁANIA

Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Stawiamy na jakość, doświadczenie i ciągłe doskonalenie oferowanych przez nas usług.

 

Jeśli zatem mają Państwo zastrzeżenia do naszej pracy lub decyzji podjętej w trakcie procesu certyfikacji, bądź nie są Państwo zadowoleni z usług firmy, którą certyfikowaliśmy, przysługuje Państwu prawo do złożenia odwołania lub reklamacji.

Akredytacja

Akredytacja jednostki certyfikującej jest to oficjalne zatwierdzenie przez niezależny podmiot, że dana jednostka certyfikująca posiada środki oraz kwalifikacje do prowadzania auditów systemów zarządzania w konkretnych obszarach działalności.

 

Akredytowana certyfikacja zapewnia, że audit został wykonany zgodnie z międzynarodowymi standardami i najlepszymi dostępnymi praktykami. Zapewnia to Państwu i Państwa klientom wiarygodność i zaufanie, że certyfikowany system zarządzania spełnia wymagania danego standardu.

 

Usługi certyfikacji i rejestracji świadczymy w oparciu o międzynarodowe akredytacje:

 

 

Dzięki tak szerokiemu zakresowi akredytacji i kompetentnym auditorom, świadczymy certyfikację dla każdej organizacji z praktycznie dowolnej branży.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności