Certyfikat BRC Packaging z ISOQAR

Certyfikat BRC Packaging

BRC Globalna Norma Dotycząca Opakowań i Materiałów Opakowaniowych (BRC Packaging) została stworzona z myślą o dostawcach opakowań i materiałów opakowaniowych dla przemysłu żywnościowego. Prace nad normą prowadziły organizacje British Retail Consortium (Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) oraz Institute of Packaging (Instytut Opakowalnictwa).

 

Celem wprowadzenia standardu BRC Packaging było ułatwienie producentom dostosowania się zarówno do wymagań prawnych jak i wymagań handlowców, którzy wprowadzają na rynek wyroby pod nazwą własną, a także zapewnienie, że opakowania i materiały są bezpieczne dla użytkowników.

 

Obecnie norma ta jest wiodącym międzynarodowym standardem stosowanym przez detalistów, producentów i branże opakowaniową na całym świecie. W lutym 2011 roku została opublikowana ostatnia 4 wersja normy.

 

BRC Packaging zawiera wymagania dla higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością, które mają prowadzić do powstania wyrobu bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami jakościowymi.

 

Podstawą do budowania systemu zarządzania wg BRC Packaging jest określenie, jak produkt jest produkowany. BRC Packaging dzieli produkty według dwóch poziomów ryzyka higieny: 

 • Wysokie ryzyko higieny
 • Niskie ryzyko higieny

 

Poziom ryzyka jest określony na podstawie końcowego przeznaczenia materiału opakowaniowego. Opakowania przeznaczone dla przechowywania żywności będą miały najwyższy poziom ryzyka, a te nieżywnościowe - najniższy.

Korzyści z wdrożenia systemu BRC Packaging

Istnieje szereg korzyści wynikających z wdrożenia standardu BRC Packaging, natomiast główne z nich to:

 • Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, zgodności z prawem oraz jakości opakowań i materiałów opakowaniowych;
 • Obniżenie kosztów produkcji;
 • Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych;
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt;
 • Nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów, ich jakością oraz higieną;
 • Możliwość przedstawiania handlowcom, producentom żywności i innym stronom, jednolitego raportu z oceny systemu;
 • Zmniejszenie strat produkcyjnych.

Certyfikacja BRC Packaging - dlaczego warto?

 • Uniknięcie wielokrotnych auditów ze strony różnych odbiorców, a w szczególności przez sieci handlowe;
 • Poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu na produkcję bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości;
 • Zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących, dla których bezpieczeństwo i jakość jest najważniejsze;
 • Ułatwienie bądź umożliwienie nawiązania kontaktów handlowych;
 • Potwierdzenie zgodności procesu produkcji z międzynarodowymi standardami i wymaganiami prawnymi.

Certyfikacja BRC Packaging

Gdy wszystkie wymagania standardu BRC Packaging są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Podczas Etapu I auditor sprawdzi funkcjonowanie systemu w organizacji. Etap II odbywa się poza siedzibą organizacji. Auditor przygotowuje wówczas obszerny raport z certyfikacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu BRC Packaging auditor skupi się na przeglądzie działań wykonywanych w organizacji i ich zgodności z wymaganiami normy.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat BRC Packaging.

Jaki jest koszt certyfikacji BRC Packaging?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies