Czym jest ISO 50004 - ISOQAR

ISO 50004 - czym jest i jak może pomóc we wdrożeniu systemu zarządzania energią?

Kontrola kosztów operacyjnych oraz utrzymanie konkurencyjności organizacji, przy obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej jest kluczowe dla ich dalszego funkcjonowania i realizacji celów biznesowych. Ze względu na rosnące koszty energii coraz więcej firm zaczęło dostrzegać korzyści idące z wdrożenia systemu zarządzania energią, jako jednego z najbardziej skutecznych i opłacalnych sposobów na kontrolę i redukcję kosztów funkcjonowania.

 

Myśląc o wdrożeniu i certyfikacji systemu zarządzania energią (SZE) zgodnego z wymaganiami normy ISO 50001, warto również zapoznać się z normą ISO 50004, która zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących wdrożenia. 

 

Czym jest ISO 50004?

ISO 50004 - Wytyczne dotyczące wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania energią ISO 50001, jest jednym ze standardów wchodzącym w skład zestawu norm dotyczących zarządzania energią. Ten przyjazny dla użytkownika zestaw narzędzi pomaga organizacjom identyfikować, śledzić, raportować i podejmować działania w zakresie wszystkich inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Wskazówki zawarte w normie mogą być wykorzystane przez każdą organizację do wdrożenia SZE, niezależnie od jej wielkości, zakresu działalności, czy doświadczenia.

 

Norma ISO 50004 dostarcza organizacjom praktycznych narzędzi, metod, strategii i przykładów, które mają pomóc im we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu SZE, a także ciągłej poprawie efektywności energetycznej. Dokument ten nie ma charakteru nakazowego, a przedstawione przykłady i podejścia służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Należy pamiętać aby przy wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu SZE, organizacje wybierały podejścia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

Ponieważ energia w przypadku większości przedsiębiorstw jest obecnie jednym z największych możliwych do kontrolowania kosztów operacyjnych, zmniejszenie jej zużycia ma znaczący wpływ na wynik finansowy. Organizacje posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią ISO 50001, mogą szybko poprawić swoją efektywność energetyczną bez ponoszenia kosztownych inwestycji. Szacuje się, że poprzez wprowadzenie SZE organizacje mogą zaoszczędzić do 10% kosztów energii w pierwszych latach po implementacji poprzez systematyczną identyfikację niepotrzebnych strat energii i eliminowaniu ich, wykorzystując proste środki zapobiegawcze.

 

Z roku na rok coraz więcej organizacji dostrzega korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią ISO 50001. Jeśli chcesz do nich dołączyć lub masz pytania odnośnie certyfikacji standardu ISO 50001, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.  

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności