Czym jest norma ISO 50004 - System Zarządzania Energią

Norma ISO 50004 - czym jest i jak może pomóc we wdrożeniu systemu zarządzania energią ISO 50001?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się warunkach ekonomiczno-gospodarczych, kontrola kosztów operacyjnych oraz utrzymanie konkurencyjności stają się kluczowe dla dalszego funkcjonowania i realizacji celów biznesowych organizacji. W odpowiedzi na rosnące koszty energii, wiele firm zaczyna dostrzegać korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001. Jest to jeden z najbardziej efektywnych i ekonomicznych sposobów na kontrolę i redukcję kosztów energii.

 

Dodatkowo, ostatnia nowelizacja przepisów, zawarta w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r., wprowadza znaczące zmiany dotyczące zarządzania energią w przedsiębiorstwach. Zgodnie z nowymi regulacjami, wszystkie przedsiębiorstwa zużywające rocznie więcej niż 85 TJ energii, co odpowiada około 23 611 MWh lub 2030 tonom oleju ekwiwalentnego, będą zobowiązane do posiadania certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001. Firmy mają czas do października 2027 roku na wdrożenie i certyfikację tego systemu, co wymaga natychmiastowego rozpoczęcia przygotowań.

 

Czym jest norma ISO 50004 - wytyczne dotyczące wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania energią ISO 50001

ISO 50004 - Wytyczne dotyczące wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania energią ISO 50001, jest jednym ze standardów wchodzącym w skład zestawu norm dotyczących zarządzania energią. Ten przyjazny dla użytkownika zestaw narzędzi pomaga organizacjom identyfikować, śledzić, raportować i podejmować działania w zakresie wszystkich inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Wskazówki zawarte w normie mogą być wykorzystane przez każdą organizację do wdrożenia SZE, niezależnie od jej wielkości, zakresu działalności, czy doświadczenia.

 

Norma ISO 50004 dostarcza organizacjom praktycznych narzędzi, metod, strategii i przykładów, które mają pomóc im we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu SZE, a także ciągłej poprawie efektywności energetycznej. Dokument ten nie ma charakteru nakazowego, a przedstawione przykłady i podejścia służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Należy pamiętać aby przy wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu SZE, organizacje wybierały podejścia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

Ponieważ energia w przypadku większości przedsiębiorstw jest jednym z największych możliwych do kontrolowania kosztów operacyjnych, zmniejszenie jej zużycia ma znaczący wpływ na wynik finansowy. Organizacje posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią ISO 50001, mogą szybko poprawić swoją efektywność energetyczną bez ponoszenia kosztownych inwestycji. Szacuje się, że poprzez wprowadzenie SZE organizacje mogą zaoszczędzić do 10% kosztów energii w pierwszych latach po implementacji. A to za sprawą systematycznej identyfikacji niepotrzebnych strat energii i eliminowaniu ich, wykorzystując proste środki zapobiegawcze.

 

Z roku na rok coraz więcej organizacji dostrzega korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią ISO 50001. Jeśli chcesz do nich dołączyć lub masz pytania odnośnie certyfikacji standardu ISO 50001, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.  

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności