Nowe wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania energią

Nowe wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania energią - ISO 50001

Nowe wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania energią

W obliczu globalnych wyzwań związanych z efektywnością energetyczną, Unia Europejska intensyfikuje swoje działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Ostatnia nowelizacja przepisów, zawarta w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r., wprowadza znaczące zmiany dotyczące zarządzania energią w przedsiębiorstwach.

 

Zgodnie z nowymi regulacjami, wszystkie przedsiębiorstwa, które rocznie zużywają więcej niż 85 TJ energii, będą musiały posiadać certyfikowany System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001. To odpowiednik około 23 611 MWh lub 2030 toe (ton oleju ekwiwalentnego), co stanowi znaczący wolumen energetyczny. Przedsiębiorstwa mają czas do października 2027 roku na wdrożenie i certyfikację tego systemu, co oznacza, że muszą już teraz rozpocząć przygotowania.

 

Z kolei przedsiębiorstwa, które rocznie zużywają więcej niż 10 TJ energii, ale nie przekroczą 85 TJ energii, zostaną objęte obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego. Ta zmiana odchodzi od wcześniejszych kryteriów, które wiązały obowiązek audytu z wielkością przedsiębiorstwa, i wprowadza kryterium zużycia energii jako główny parametr.

 

Czym jest system zarządzania energią ISO 50001?

ISO 50001 to międzynarodowy standard określający wymagania dotyczące stworzenia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią. Jego celem jest pomoc organizacjom w systematycznym zarządzaniu energią, co obejmuje poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Standard ten nakłada na organizacje obowiązek ciągłego doskonalenia procesów energetycznych, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

 

Nowe regulacje unijne podkreślają, że nie tylko wielkość przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim wielkość jego zużycia energii decyduje o obowiązkach związanych z audytem energetycznym i zarządzaniem energią. Wdrożenie ISO 50001 umożliwia firmom nie tylko spełnienie wymagań prawnych, ale także uzyskanie ekonomicznych korzyści wynikających z optymalizacji zużycia energii.

 

Akredytowana certyfikacja ISO 50001 – skorzystaj z oferty ISOQAR

W odpowiedzi na te zmieniające się wymogi, ISOQAR oferuje akredytowane usługi certyfikacji ISO 50001, wspierając przedsiębiorstwa w osiąganiu zgodności z nowymi przepisami. Certyfikacja ta stanowi dowód na to, że przedsiębiorstwo efektywnie zarządza swoją energią zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ISO 50001 mogą skontaktować się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem zapytania ofertowego.

 

Zachęcamy do podjęcia działań już teraz, aby przygotować się na nowe wyzwania w zakresie efektywności energetycznej i spełnić nadchodzące wymogi prawne, zapewniając tym samym długoterminową trwałość i konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa na rynku.

 

Źródło: https://nape.pl/

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności