Wycofania z rynku podmiotów certyfikowanych na BRCGS Food

BRCGS FOOD - wycofanie produktów z rynku

Wymaganie BRCGS Food 3.11.4 mówi jasno, że certyfikowana firma ma obowiązek powiadomić w ciągu 3 dni jednostkę certyfikującą, która wydała certyfikat, o wszystkich poważnych incydentach związanych z bezpieczeństwem żywności, autentycznością lub zgodnością z prawem, w tym wycofania produktu z rynku lub obrotu. A w ciągu kolejnych 21 dni zakład ma obowiązek dostarczyć informacje niezbędne do oceny wpływu zdarzenia na ważność aktualnego certyfikatu. Wśród tych dokumentów muszą się znaleźć co najmniej działania korygujące, analiza przyczyn źródłowych i plan działań zapobiegawczych.

 

Jednostki certyfikujące w 2022 roku zgłosiły do bazy BRCGS 982 wycofania z rynku i 137 incydentów.

 

Wśród wszystkich zgłoszeń ponad 75% stanowiły zgłoszenia ze standardu Food, ponad 16% ze standardu Storage & Distribution.

 

Przyczyny wycofań.

 

Najwięcej powiadomień odnotowano z obszarów:

 • zagrożeń mikrobiologicznych, w tym największy udział był bakterii Salmonella i Listeria monocytogenes;
 • zanieczyszczeń chemicznych, w tym największy udział miały pestycydy, mykotoksyny, metale ciężkie;
 • obecność alergenów, w tym największy udział dotyczył braku deklaracji alergenu na etykiecie oraz zanieczyszczenie krzyżowe.

 

W bazie BRC GS odnotowano również inne przyczyny: zanieczyszczenia fizyczne, w obszarze opakowań lub znakowania, jakości i inne.

 

Kategorie produktowe BRCGS Food z największą ilością wycofań z rynku.

 

W niektórych kategoriach produktowych BRC GS Food odnotowano zdecydowanie więcej zgłoszeń wycofań z rynku niż w innych.

 

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategorii:

 • 15 - żywność i suche składniki, największy udział miały zanieczyszczenia chemicznie i mikrobiologiczne, opakowania/znakowanie, zanieczyszczenia fizyczne;
 • 03 - surowo przygotowanie produkty mięsne i wegetariańskie, największy udział miały zanieczyszczenia mikrobiologiczne i fizyczne oraz alergeny;
 • 14 - pieczywo, największy udział miały zanieczyszczenia fizyczne i alergeny, opakowania/znakowanie;
 • 07 - nabiał i płynne jaja, największy udział miały zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne oraz alergeny;
 • 10 - dania gotowe i kanapki, desery gotowe do spożycia, największy udział miały zanieczyszczenia mikrobiologiczne, alergeny, zanieczyszczenia fizyczne;
 • 5 - owoce, warzywa i orzechy, kluczowy udział miały zanieczyszczenia chemiczne;
 • 8 - gotowane mięso/produkty rybne, największy udział miały zanieczyszczenia mikrobiologiczne i fizyczne oraz alergeny;
 • 11 - produkty o niskiej/wysokiej kwasowości w puszkach/opakowaniach szklanych/ opakowaniach plastikowych, największy udział miały zanieczyszczenia fizyczne i mikrobiologiczne oraz alergeny;
 • 4 - produkty i przetwory z surowych ryb, największy udział miały zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne;

 

Powyżej wymienione kategorie stanowiły ponad 70% zgłoszonych wycofań.

 

Źródła zanieczyszczeń

 

Źródłami zanieczyszczeń byli głownie dostawcy (ponad połowa zgłoszeń) lub działania w zakładzie (ponad 40%). Dostawcy byli głównymi źródłami problemu w obszarach zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. W pozostałych obszarach większość zgłoszeń wskazywała jako źródło własny zakład produkcyjny.

 

Jak ograniczyć ilość wycofań?

 

Zakłady produkcyjne mogą ograniczyć ilość zdarzeń poprzez rzetelne wdrożenie standardów na poziomie GFSI takich jak BRCGS Food, IFS Food i FSSC 22000. Podczas wdrożenia i utrzymania systemu warto zwrócić szczególną uwagę na obszar kwalifikacji i oceny dostawców, procedury ochrony przed zafałszowaniem, a także monitorować skuteczność mycia i dezynfekcji zakładu i maszyn. W weryfikacji skuteczności wdrożonych procedur mogą pomóc niezależnie i rzetelnie przeprowadzone audity wewnętrzne, a następnie audity certyfikujące.

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę na akredytowaną certyfikację BRC, IFS, FSSC 22000!

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat fałszowania i ochrony żywności przed skażeniem sprawdź nasze szkolenie Food Fraud & Food Defense.

 

Jeśli poszukujesz wartościowego narzędzia do usprawniania procesu audytów wewnętrznych skorzystaj z naszego szkolenia Auditor Wewnętrzny BRC Food i IFS Food.

 

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności