Szkolenie szkolenie auditor wewnętrzny IFS Food / BRC Food

Cele szkolenia

Kurs Auditor wewnętrzny IFS i BRC skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

Celem auditu jest sprawdzenie czy stworzony i funkcjonujący w organizacji system jest zgodny z wymaganiami standardu, w tym przypadku IFS oraz BRC.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności związane z:

 • planowaniem i przygotowaniem auditu;
 • tworzeniem listy pytań kontrolnych;
 • zbieraniem i analizowaniem dowodów;
 • formułowaniem niezgodności i spostrzeżeń z auditu;
 • raportowaniem i dokumentowaniem auditu wewnętrznego;

 

Kurs Auditor wewnętrzny BRC i IFS oprócz wykładu obejmuje również część praktyczną, dzięki której uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć oraz zapamiętać omawiane zagadnienia.

 

Program kursu:

 • Wprowadzenie do standardów IFS Food i BRC Food.
 • Wymagania fundamentalne.
 • Omówienie wymagań standardu IFS Food pod kątem auditowania.
 • Omówienie wymagań standardu BRC Food pod kątem auditowania.
 • Zasady korzystania z norm w procesie auditu – kryteria audytowe.
 • Metodyka prowadzenia auditu systemu zarządzania wg ISO 19011:2018.
 • Porozumiewanie się - metody i techniki prowadzenia rozmów,
 • Proces audytu (przygotowanie-wykonanie-zakończenie),
 • Kryteria audytowe systemu zarządzania jakością wg IFS i BRC.
 • Planowanie audytów – ćwiczenie.
 • Opracowywanie listy kontrolnej – ćwiczenie.
 • Przeprowadzanie wywiadu audytowego - ćwiczenie.
 • Przeprowadzanie wywiadu audytowego - ćwiczenie.
 • Formułowanie niezgodności oraz spostrzeżeń z audytu - ćwiczenie.
 • Raportowanie audytów wewnętrznych – ćwiczenie.
 • Pytania i dyskusja
 • Test sprawdzający z zakresu szkolenia.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Kurs Auditor wewnętrzny BRC i IFS skierowany jest do przedstawicieli branży spożywczej, a w szczególności do:

 • Pełnomocników Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • Właścicieli Procesów;
 • Kierowników;
 • Pracowników działu jakości;
 • Konsultantów;
 • Osób które chcą uzyskać kwalifikacje auditora wewnętrznego;

 

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty auditora wewnętrznego wydane przez jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 3 dni

 

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt:

1400 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Termin szkolenia:

 • 15-17.11.2023 - szkolenie w formie online - zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 03.11.2023

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na adres szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas tel. 668-932-136

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności