IFS Food wersja 7 oraz wzrost opłaty za wpis do bazy IFS

IFS Food wersja 7 oraz wzrost opłaty za wpis do bazy IFS

Po publikacji IFS Food wersja 6.1 grupa robocza nadal kontynuowała prace na siódmą wersją standardu.

 

Głównymi celami do stworzenia IFS Food wersja 7 były:

  • Zapewnienie, że wszystkie wymagania są dostosowane do aktualnego stanu branży.
  • Położenie nacisku na metodologię audytu związaną z produktem / procesem, w celu przydzielenia większej ilości czasu na produkcję, dostosowanie oceny poprzez ograniczenie przeglądu dokumentacji do niezbędnego minimum.
  • Skupienie się na znaczeniu bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez zastosowanie prostszych i bardziej opisowych sformułowań.

Z powyższego wynika kluczowy cel, aby Audytorzy IFS spędzali więcej czasu w obszarze produkcji podczas audytów.

 

Do końca roku będą jeszcze trwały prace w grupach roboczych, konsultacje i audyty testowe. Wydanie 7 wersji IFS Food jest planowane na pierwszy kwartał 2020 roku.

 

Po publikacji 7 wersji, certyfikowane firmy będą miały 9 miesięcy na przygotowanie się do oceny na zgodność z nowymi wymaganiami.

 

Oznacza to, że pierwsze audyty na zgodność IFS Food wersja 7 będą się odbywały od początku roku 2021.

 

Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2020 roku, IFS podnosi opłatę za wpis do bazy po certyfikacji z kwoty 250 euro na 300 euro. Od tej daty wszystkie audity certyfikacji IFS Food będzie obowiązywała wyższa stawka za wpis do bazy.

 

Wzrost opłaty za wpis IFS tłumaczy ciągłym rozwojem standardu:

  • wprowadzono program IFS Food Checks (więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie),
  • prace nad rozwojem standardów np. IFS Food wersja 7,
  • rozwój platformy internetowej dla certyfikowanych firm oraz jednostek certyfikujących, np. IFS Trend Risk Monitor.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub masz pytania dotyczące certyfikacji standardu IFS skontaktuj się z nami lub zapytaj o ofertę.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies