Zmiany w IFS Food 7 - nowy standard został opublikowany

Zmiany w IFS Food 7 - nowy standard został opublikowany

IFS Food to uznany na całym świecie standard oceny producentów żywności, który kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo żywności oraz jakość procesów i produktów. 6 października 2020 roku opublikowana została nowa, siódma wersja standardu IFS Food. Z niniejszego artykułu dowiesz się m.in.:

 • Jakie są najważniejsze zmiany w IFS 7.
 • Od kiedy IFS wersja 7 zaczenie obowiązywać.
 • Skąd pobrać IFS Food 7 w wersji pdf.

 

IFS Food 7 wprowadza wiele zmian, które mają zapewnić większą czytelność oraz ułatwić pracę z normą. Jedną z nowości jest to, że od wersji siódmej IFS Food będą przeprowadzane tzw. oceny (assessment) IFS Food, a nie jak do tej pory audity IFS Food. Ponadto auditorzy większy nacisk będą kładli na ocenę produkcji, a nie na ocenę dokumentacji. Lista kontrolna oceny została dostosowana do wymagań GFSI Benchmarking Requirements w wersji 2020.1, FSMA i przepisów UE.

 

Skrót najważniejszych zmian w IFS 7:

 • Większy nacisk na ocenę produkcji, niż na ocenę dokumentacji.
 • Nowe sformułowanie: audit IFS staje się oceną IFS, aby podkreślić produkt i podejście procesowe zgodne z ISO/IEC 17065.
 • Liczba wymagań została zredukowana o 15%.
 • Udoskonalona struktura protokołu certyfikacji dostosowana do potrzeb interesariuszy IFS.
 • Lepiej zdefiniowany system punktacji.
 • Bardziej przejrzysty raport z oceny ze znormalizowanymi sekcjami.
 • Co trzecia ocena certyfikacji IFS będzie niezapowiedziana.
 • Kultura bezpieczeństwa żywności została włączona do wymagań IFS.
 • Nowe definicje outsourcingu wyjaśniające różne sposoby zarządzania.
 • Obowiązkowy numer lokalizacyjny GLN (Global Location Number) dla dostawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii.
 • Dodatkowe narzędzia wspierające menedżerów jakości w certyfikowanych firmach. Np. nowe kursy e-learningowe, zaktualizowane oprogramowanie IFS auditXpressXTM oraz aplikacja IFS Audit Manager do auditu wewnętrznego.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj nasz bezpłatny webinar zmiany w IFS 7.

 

Od kiedy prowadzone będą oceny według IFS Food 7?

"Od kiedy zacznie obowiązywać IFS v 7?" - to pytanie pada bardzo często z ust naszych Klientów. Oceny według IFS Food wersja 7 można będzie przeprowadzać już od 1 marca 2021 r. Natomiast wdrożenie nowych wymagań stanie się obowiązkowe dla wszystkich certyfikowanych firm od 1 lipca 2021 r.

 

W przypadku ocen niezapowiedzianych IFS, jeśli okno auditowe rozpoczyna się 1 maja 2021, to ocena będzie przeprowadzana już na siódmą wersje standardu.

 

Obowiązkowy globalny numer lokalizacji GLN
Nowością jest także numer GLN, który zostanie opublikowany na certyfikacie IFS i na pierwszej stronie raportu z oceny IFS. Numer ten jest obowiązkowy dla firm z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz firm z Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu przez nią EOG w lutym 2021 r. Auditor będzie zobowiązany do wypełnienia obowiązkowego pola GLN w raporcie. Brak numeru będzie skutkował brakiem możliwości wydania certyfikatu IFS. W związku z tym należy dopilnować, aby firma posiadała ważny numer GLN, podczas pierwszej oceny IFS Food 7.

 

W tym celu IFS współpracuje z GS1 Germany GmbH. Firmy, które nie posiadają jeszcze numeru GLN, mogą uzyskać niezbędne informacje na STRONIE.


Podczas oceny IFS, auditor zweryfikuje ważność numeru GLN, sprawdzając go w internetowej bazie danych GEPIR lub sprawdzając potwierdzenie zamówienia bądź fakturę otrzymaną od GS1.

 

Skąd pobrać IFS 7 w wersji PDF?

Standard IFS Food 7 można pobrać bezpłatnie ze strony. Obecnie dostępny jest w pięciu wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej francuskiej, włoskiej oraz hiszpańskiej.

 

Kiedy IFS 7 będzie dostępny po polsku?

Na przełomie stycznia i lutego 2021 opublikowana została polska wersja standardu IFS Food 7. IFS 7 po polsku można pobrać bezpłatnie ze strony.

 

Szkolenia ze zmian w IFS Food 7

ISOQAR przygotował dla Państwa szkolenia ze zmian w IFS Food wersja 7. Szkolenia dostępne są w dwóch wariantach: szkolenia otwarte w formie online oraz szkolenia zamknięte (dedykowane) organizowane w formie stacjonarnej (w siedzibie Klienta) lub online. Więcej informacji na temat szkoleń dostępnych jest na stronie.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności