Szkolenie zmiany w IFS Food 7

Szkolenie ze zmian w IFS Food 7

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i zrozumieć zmiany wprowadzone w najnowszym wydaniu standardu IFS Food 7.

 

Uczestnicy szkolenia będą ponadto potrafili zidentyfikować wszystkie obszary wymagające aktualizacji w ich obecnym systemie zarządzania, a także określić i zaplanować zakres prac niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu IFS Food 7.

 

Cele szkolenia "Zmiany w IFS 7":

 • Przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych w nowym wydaniu standardu IFS Food 7.
 • Interpretacja nowych wymagań IFS.
 • Identyfikacja obszarów wymagających zmiany w obecnym systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, opartym o standard IFS Food 6.1.
 • Planowanie ścieżki przejścia na nową wersję IFS Food 7.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartych na normie IFS v 7, a w szczególności:

 • pełnomocników systemu,
 • auditorów wewnętrznych,
 • pracowników działu jakości
 • kadry kierowniczej,
 • konsultantów,
 • a także wszystkich osób, które czeka praca przy aktualizacji dokumentacji i systemu do wymagań nowej wersji IFS v 7.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Szczegółowy program szkolenia ze zmian w IFS 7 dostępny na prośbę uczestnika.

Szkolenie Zmiany w IFS 7 - Informacje dodatkowe

Terminy szkoleń:

 • 23.05.2022 - szkolenie online (9:00-16:00) - zgłoszenia przyjmowane są do 13.05.2022

 

Koszt szkolenia online: 450 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenia zamknięte:

Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia dotyczącego wymagań IFS Food 7 w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie Klienta lub online. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem e-mail: szkolenie@isoqar.pl lub telefonicznie pod numerem 668-932-136.

 

Zgłoszenia na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 649 76 64

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności