Szkolenie zmiany w IFS Food 8

Szkolenie ze zmian w IFS Food 8

18 kwietnia 2023 roku opublikowana została nowa wersja standardu IFS Food 8. Audyty IFS Food zgodne z wersją 8 będą możliwe od 1 października 2023 roku, a od 1 stycznia 2024 roku staną się obowiązkowe dla wszystkich organizacji posiadających certyfikat IFS.

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i zrozumieć zmiany wprowadzone w najnowszym wydaniu standardu IFS Food 8.

 

Uczestnicy szkolenia będą potrafili zidentyfikować wszystkie obszary wymagające aktualizacji w ich obecnym systemie zarządzania, a także określić i zaplanować zakres prac niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu IFS Food 8.

 

Cele szkolenia "Zmiany w IFS 8":

 • Przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych w nowym wydaniu standardu IFS Food 8.
 • Interpretacja nowych wymagań IFS.
 • Identyfikacja obszarów wymagających zmiany w obecnym systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, opartym o standard IFS Food 7.
 • Planowanie ścieżki przejścia na nową wersję IFS Food 8.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartych na normie IFS v8, a w szczególności:

 • pełnomocników systemu,
 • auditorów wewnętrznych,
 • pracowników działu jakości
 • kadry kierowniczej,
 • konsultantów,
 • a także wszystkich osób, które czeka praca przy aktualizacji dokumentacji i systemu do wymagań nowej wersji IFS v 8.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą ISOQAR.

Szkolenie Zmiany w IFS 8 - Informacje dodatkowe

Terminy szkoleń:

 • 11.03.2024 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 01.03.2024
 • 02.04.2024 - szkolenie w formie online - zgłoszenia przyjmowane są do 25.03.2024

 

Koszt szkolenia online: 600 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenia zamknięte:

Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia dotyczącego wymagań IFS Food 8 w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie Klienta lub online. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem e-mail: szkolenie@isoqar.pl lub telefonicznie pod numerem 668-932-136.

 

Zgłoszenia na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 649 76 64

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności