Auditor wewnętrzny ISO 9001 - ISOQAR

Cele szkolenia

Kurs jest skierowany do osób, które chcą nabyć praktyczną wiedzę dotyczącej auditowania systemu zarządzania jakością. Audit ma służyć sprawdzeniu czy system jest stworzony i funkcjonuje zgodnie z wymogami standardu ISO 9001. Ponadto uczestnicy nauczą się jak przedstawić plan działań na audicie, jak pisać raport i udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłego doskonalenia stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Kurs jest nastawiony na praktyczne podejście. Zakończony zostanie testem, dzięki któremu prowadzący sprawdzą Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty auditora wewnętrznego.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Wymagane doświadczenie:

Zalecane jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat standardu. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu zalecane jest ukończenie kursu Wymagania ISO 9001.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Czym jest system zarządzania jakością,
 • Zarządzanie procesem,
 • Różnica między dokumentami systemowymi i zapisami,
 • Zapisy jako niezbędne dowody podczas auditu,
 • Hierarchia dokumentów systemowych,
 • Model PDCA,
 • Czym jest audit i jak się do niego przygotować,
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca grupowa),
 • Czym są niezgodności i ich rodzaje,
 • Działania korygujące,
 • Prezentacja wyników auditu.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania jakością,
 • Zrozumienie kontroli procesów: wejście > proces > wyjście,
 • Zrozumienie wagi indywidualnych ról i odpowiedzialności dla procesu doskonalenia - model PDCA,
 • Określanie celów i procesów,
 • Przygotowanie do auditu i ćwiczenie auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów.

Informacje dodatkowe

Koszt:

1200 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Lokalizacja:

Warszawa

 

Termin kursu:

Skontaktuj się z biurem, żeby dowiedzieć się o terminach szkoleń.

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies