szkolenie auditor wewnętrzny ISO 14001 - ISOQAR

Cele szkolenia

Kurs jest skierowany do osób, które chcą nabyć praktyczną wiedzę dotyczącej auditowania systemu zarządzania środowiskowego (EMS). Ponadto uczestnicy nauczą się jak przedstawić plan działań na audicie, jak pisać raport i udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby zwyczaj ciągłego doskonalenia stał się normalnym trybem życia w organizacji, a działania organizacji przewyższały minimalne wymogi ustalone w standardzie i obowiązujących wymaganiach prawnych.

 

Kurs jest nastawiony na praktyczne podejście. Zakończony zostanie testem, dzięki któremu prowadzący sprawdzą Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty auditora wewnętrznego.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Wymagane doświadczenie:

Zalecane jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat standardu. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu zalecane jest ukończenie kursu Wymagania ISO 14001.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Czym jest system zarządzania środowiskowego,
 • Polskie wymagania prawne,
 • Różnica między dokumentami systemowymi i zapisami,
 • Zapisy jako niezbędne dowody podczas auditu,
 • Hierarchia dokumentów systemowych,
 • Model PDCA,
 • Czym jest audit i jak się do niego przygotować,
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca grupowa),
 • Czym są niezgodności i ich rodzaje,
 • Działania korygujące,
 • Prezentacja wyników auditu.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania środowiskowego,
 • Nabycie wiedzy o planowaniu i prowadzeniu auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Umiejętność w pełni wykorzystywania danych z auditu wewnętrznego w kontakcie z lokalną jednostką ustawodawczą,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów.

Informacje dodatkowe

Koszt:

1200 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Lokalizacja:

Warszawa

 

Termin kursu:

Skontaktuj się z biurem, żeby dowiedzieć się o terminach szkoleń.

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies