Szkolenie Auditor wiodący ISO 9001 - ISOQAR

Cele szkolenia

Kurs jest skierowany do osób, które chcą zostać auditorem wiodącym i zaczynają proces kwalifikowanie się na auditora w jednostce certyfikującej np. w ISOQAR CEE. Jego ukończenie jest zalecane również osobom odpowiedzialnym za utrzymanie systemu zarządzania jakością, które chcą nabyć szersze umiejętności auditorskie.

 

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o przygotowaniu się do auditu systemu zarządzania stworzonego przez inne osoby według wymagań standardu.

 

Ten kurs jest kursem podstawowym dla innych standardów ISO i w niektórych przypadkach, dzięki odbyciu tego kursu, można zredukować liczbę dni szkoleniowych wymaganych do kwalifikacji na auditora wiodącego innych standardów.

 

Kurs jest bardzo praktyczny. Zakończony zostanie dwugodzinnym egzaminem, który pozwoli ocenić Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty auditora wiodącego.

 

Czas trwania: 5 dni

 

Wymagane doświadczenie:

Zalecane jest posiadanie wiedzy na temat standardu. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu zalecane jest ukończenie kursu Wymagania ISO 9001.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Czym jest system zarządzania jakością,
 • Procesy i ich rola podczas auditowania,
 • Minimalne udokumentowane wymagania niezbędne do odbycia auditu,
 • Hierarchia dokumentów systemowych,
 • Model PDCA,
 • Czym jest audit i jak się do niego przygotować,
 • Różnica między dokumentami systemowymi i zapisami - Etap I auditu,
 • Wymagane zapisy jako dowody podczas auditu - Etap II auditu,
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca w grupie),
 • Czym są niezgodności i ich rodzaje,
 • Działania korygujące,
 • Decyzja o udzieleniu rekomendacji do uzyskania certyfikacji,
 • Przedstawienie wyników z auditu.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność zaplanowania auditu certyfikującego,
 • Umiejętność przeprowadzania auditu,
 • Umiejętność jasnego określania niezgodności znalezionych podczas auditu oraz upewnienia się, że najwyższe kierownictwo odpowiednio je zrozumiało i podejmie działania korygujące,
 • Nakierowanie wyższej kadry kierowniczej w kwestii działań zapobiegawczych i doskonalących przez analizowanie danych,
 • Możliwość nawiązania współpracy z jednostką certyfikującą w celu doskonalenia praktycznych umiejętności by zostać zawodowym auditorem.

Informacje dodatkowe

Koszt:

2200 pln netto

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Termin kursu:

 • szkolenie realizowane na żądanie, prosimy o kontakt w celu poznania szczegółów.

 

Sposób zgłoszenia

Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności