Analiza ryzyka w organizacji ISO/IEC 27001

CELE SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przeprowadzenie analizy ryzyka w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na wymaganiach normy ISO/IEC 27001:2013.

 

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacji.

 

Wymagane doświadczenie:

Zalecana jest znajomość wymagań normy ISO/IEC 27001. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu zalecane jest ukończenie kursu Wymagania ISO/IEC 27001

 

Plan szkolenia

 • Ryzyko a wymagania normy ISO/IEC 27001, norm powiązanych oraz wymagań RODO
 • Ryzyko - terminy i definicje
 • Techniki analizy i oceny ryzyka
 • Zasady przeprowadzenia analizy ryzyka
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Plany postępowania z ryzykiem
 • Ćwiczenia w przeprowadzaniu analizy ryzyka i wyborze planu postępowania z ryzykiem

INFORMACJE DODATKOWE

Terminy szkoleń:

 • 31.03.2020   WARSZAWA
 • 15.05.2020   WARSZAWA

 

Koszt szkolenia:

550 PLN netto + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwę kawową oraz lunch

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Zgłoszenia na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 649 76 64

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies