Polska wersja ISO 45001 została opublikowana

Polska wersja ISO 45001 została opublikowana

1 sierpnia 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował polską wersję normy ISO 45001:2018.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do września 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce wyniosła ogółem 55 288 osób. Ponad 300 osób doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a 134 poniosło śmierć. Dominującą grupą wydarzeń powodujących powstanie urazu u osoby poszkodowanej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt, z kolei najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika.

 

Niebezpieczne warunki, choroby środowiskowe i ryzyko wiążące się z wykonywaniem pracy – są to czynniki które niełatwo zminimalizować, a co dopiero wykluczyć. I właśnie dlatego powstała norma ISO 45001.

 

ISO 45001:2018 to pierwszy międzynarodowo uznawany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Standard pomaga organizacjom zarządzać procesami oraz ryzykiem związanym z BHP, w sposób systematyczny i spójny.

 

Nowy standard został opublikowany w marcu 2018 roku i ma całkowicie zastąpić OHSAS 18001.

 

Okres przejściowy, w którym obowiązują obydwa standardy, będzie trwał 3 lata od opublikowania normy ISO 45001, w związku z tym norma OHSAS przestanie obowiązywać 12 marca 2021 r.

 

Oznacza to, że do tego czasu, wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat OHSAS 18001, w celu zachowania ciągłości, są zobowiązane zaktualizować swój system do wymagań nowej normy ISO 45001.

 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowego wsparcia w tym obszarze zachęcamy do udziału w organizowanych przez ISOQAR szkoleniach, których celem jest wskazanie i omówienie kluczowych różnic pomiędzy dwoma standardami oraz ułatwienie organizacjom przejścia z normy OHSAS 18001 na ISO 45001. Sprawdź szczegóły

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności