Szkolenie z przejścia z OHSAS 18001 na ISO 45001

CELE SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę o normie OHSAS 18001, które chcą poznać i zrozumieć zmiany oraz wymagania wynikające z przejścia na nową normę ISO 45001.

 

Uczestnicy szkolenia będą potrafili zidentyfikować wszystkie obszary wymagające aktualizacji w bieżącym systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie i określenie zakresu prac niezbędnych do przejścia na nowy standard ISO 45001:2018.

 

Efektem szkolenia będzie ponadto umiejętność zaplanowania ścieżki przejścia z OHSAS 18001 na ISO 45001:2018.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Cele szkolenia

  • Poznanie i zrozumienie kluczowych różnic pomiędzy OHSAS 18001 a nową normą ISO 45001
  • Ułatwienie przejścia z normy OHSAS 18001 na ISO 45001
  • Wskazanie obszarów wymagających aktualizacji w ramach aktualnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Poznanie nowych pojęć i definicji
  • Planowanie ścieżki przejścia na nową wersję certyfikatu ISO 45001

INFORMACJE DODATKOWE

Termin szkolenia:

 

Koszt szkolenia:

Szkolenie stacjonarne: 500 PLN netto + 23% VAT

Szkolenie online: 400 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie Klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 

Zgłoszenia na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 649 76 64

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies