Kontekst Organizacji w ISO 9001:2015

Kontekst Organizacji w ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 podobnie jak inne normy stworzone w oparciu o Anex SL  wprowadza pojęcie kontekstu organizacji. Stanowi on fundament systemu zarządzania jakością.

 

Według słownika PWN jednym ze znaczeń kontekstu jest „zespół czynników współistniejących, powiązanych z czymś". Zgodnie z definicją zawartą w ISO 9000:2015 „Kontekst organizacji stanowi kombinacja zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które moga miec wpływ na podejście organizacji do ustalania i osiągania swoich celów”. Określenie kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron ma ogromne znaczenie dla wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością. Wymaga ona znajomości wszystkich procesów zachodzących w organizacji jak i znajomości środowiska, w którym organizacja fukcjonuje. Dobrze więc gdy w określenie kontekstu organizacji zaangażowani są różni ludzie z róźnych poziomów organizacji. W celu zrozumienia organizacji i jej kontekstu należy zidentyfikować czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające powiązanie z jakością, a które mogłyby wpłynąć na cel funkcjonowania organizacji. Należy uwzględnić nie tylko wymagania klientów, ale również wymagania prawne i inne regulacje.

 

Metody jakie mogą zostać użyte do określenia kontekstu organizacji to np. analiza SWOT (silne strony, słabe strony,możliwości oraz zagrożenia) lub analiza LoNG PESTEL (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe oraz prawo rozpatrywane na poziomie lokalnym, krajowym oraz globalnym). Ta druga wydaje się dokładniejsza i na pewno jej zastosowanie pozwoli nie przeoczyć żadnego z czynników istotnych z punktu widzenia kontekstu organizacji.

 

Mimo, że norma nie wymaga udokumentowania przeprowadzonej analizy, trzeba stwierdzić, że będzie to więcej niż przydatne dla organizacji. Trudno sobie wyobrazić brak takiego zapisu przy zastosowaniu systematycznego podejścia do zarządzania. Przedstawienia tabelaryczne kontekstu czy potrzeb i oczekiwań zainteresownych stron na pewno będą przydatne przy kolejnych przglądach kontekstu organizacji. Jednak najważniejszym dowodem na spełnienie tych wymagań będzie świadomość najwyższego kierownictwa i uwzględnienie elementów kontekstu organizacji w innych elementach systemu zarządzania.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności