6 wskazówek, jak osiągnąć zgodność z normą ISO 50001

6 wskazówek, jak osiągnąć zgodność z normą ISO 50001

Prawdopodobnie słyszałeś już o normie ISO 50001, ale nie poświęciłeś jej zbyt wiele uwagi, gdyż uznałeś że to kolejny standard, który można zignorować i poczekać aż zniknie. Tymczasem okazuje się że ISO 50001 cały czas zyskuje na popularności a liczba wydawanych certyfikatów z roku na rok rośnie. Dlatego warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z niniejszym artykułem aby poznać podstawy i być przygotowanym gdy szef zapyta cię: „A co z certyfikacją ISO 50001?”

 

Dane statystyczne:
- Do maja 2012 r., czyli niecały rok po wprowadzeniu ISO 50001, standard znalazł się w pierwszej 10 najpopularniejszych standardów, z liczbą około 19 000 wydanych certyfikatów.

- W ciągu zaledwie 6 lat od publikacji ISO 50001 (która miała miejsce w 2011 roku), liczba wydanych certyfikatów wzrosła ponad 46-krotnie.


Czym zatem jest norma ISO 50001?
ISO 50001 to specyfikacja systemu zarządzania energią, która określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ulepszenia takiego systemu. Opiera się na zasadzie ciągłego doskonalenia (Planuj - Wykonaj - Sprawdź – Działaj) i integruje zarządzanie energią z codziennymi praktykami organizacyjnymi. Dzięki temu organizacja może stosować systematyczne podejście do ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym wydajności i zużycia. Takie podejście jest szczególnie korzystne dla organizacji, w których obowiązuje sprawozdawczość i presja przejrzystości ze strony akcjonariuszy i innych podmiotów wymagających danych pomiarowych. Ponadto generuje oszczędności energii wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią i zapewnia solidne podstawy dla zarządzania emisją dwutlenku węgla w przedsiębiorstwie.

 

Norma ISO 50001 jest dla wielu organizacji strategicznym narzędziem do wydajniejszego i efektywniejszego wykorzystania energii. Zapewnia ramy do zarządzania wydajnością energetyczną i kosztami energii, pomagając jednocześnie firmom zmniejszyć ich wpływ na środowisko, a także znacznie ograniczyć koszty zużycia energii i osiągać w ten sposób przewagę nad konkurentami.


6 wskazówek, jak osiągnąć zgodność:

  • Ustal jasne cele: „Co próbujemy osiągnąć?”.
  • Gromadź dane dotyczące energii. Ma to kluczowe znaczenie na wszystkich etapach planu energetycznego; przed, w trakcie, po. Obejmuje to pomiar i zbieranie danych do analizy.
  • Zapewnij spójność danych energetycznych na różnych poziomach organizacji.
  • Strategiczny plan energetyczny musi być częścią kultury organizacji i musi być wspierany przez najwyższe kierownictwo aż do personelu operacyjnego. Edukuj swoją organizację.
  • Poszukaj wewnętrznych zasobów które mógłbyś wykorzystać do wdrożenia ISO 50001. Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych kompetencji poszukaj pomocy. Możesz np. skorzystać z usług doświadczonego konsultanta, który podzieli się z Tobą najlepszymi praktykami branżowymi i pomoże w szybszym wdrożeniu wymagań normy.
  • Regularnie analizuj dotychczasowe decyzje i działania, dąż do ciągłego doskonalenia; ćwicz efektywność pasywną i aktywną.

 

Przeczytaj także nasze pozostałe publikacje na temat normy ISO 50001


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji ISO 50001 skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 22 649 76 64 bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies