Projekt nowej wersji standardu zarządzania energią ISO 50001:2018

Projekt nowej wersji standardu zarządzania energią ISO 50001:2018

Od 2011 roku organizacje mogą systematycznie dążyć do ciągłej poprawy swojej wydajności i efektywności energetycznej wykorzystując do tego normę ISO 50001.

 

Podobnie jak wszystkie międzynarodowe standardy, ISO 50001 podlega okresowym przeglądom, aby zapewnić, że nadal odpowiada na szybko zmieniające się potrzeby sektora energetycznego. Prace te są wykonywane przez komitet techniczny ISO odpowiedzialny za zarządzanie energią (ISO / TC 301).

 

Najważniejsze zmiany, które pojawią się w nowej wersji ISO 50001 to:

  • ustrukturalizowanie normy ISO 50001 w oparciu o Aneks SL (strukturę wysokiego poziomu), która zapewnia lepszą kompatybilność z innymi standardami systemów zarządzania;
  • wprowadzenie udoskonaleń, które zapewnią, że kluczowe pojęcia związane z charakterystyką energetyczną są jasne dla małych i średnich przedsiębiorstw;

 

Biorąc pod uwagę, że efektywność energetyczna odgrywa tak ważną rolę w realizacji celów społecznych i środowiskowych dla wszystkich firm, niezależnie od branży, promowanie upowszechnienia stosowania ISO 50001 jest ważną częścią pracy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

 

Wersja robocza aktualizacji normy ISO 50001 czyli ISO / DIS 50001 została przyjęta w listopadzie 2017 r.

 

Nowa wersja ISO 50001 ma zostać opublikowana w sierpniu 2018 r.

Po publikacji nowej wersji standardu, posiadacze certyfikatu ISO 50001 będą mieli czas na aktualizację swojego systemu zarządzania energią do nowych wymagań normy. Najczęściej taki "czas przejścia" to 2-3 lata od momentu publikacji nowej wersji normy.

 

Zadzwoń do nas i zapytaj jak uzyskać certyfikat ISO 50001.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies