Projekt nowej wersji standardu zarządzania energią ISO 50001:2018

Projekt nowej wersji standardu zarządzania energią ISO 50001:2018

Od 2011 roku organizacje mogą systematycznie dążyć do ciągłej poprawy swojej wydajności i efektywności energetycznej wykorzystując do tego normę ISO 50001.

 

Podobnie jak wszystkie międzynarodowe standardy, ISO 50001 podlega okresowym przeglądom, aby zapewnić, że nadal odpowiada na szybko zmieniające się potrzeby sektora energetycznego. Prace te są wykonywane przez komitet techniczny ISO odpowiedzialny za zarządzanie energią (ISO / TC 301).

 

Najważniejsze zmiany, które pojawią się w nowej wersji ISO 50001 to:

  • ustrukturalizowanie normy ISO 50001 w oparciu o Aneks SL (strukturę wysokiego poziomu), która zapewnia lepszą kompatybilność z innymi standardami systemów zarządzania;
  • wprowadzenie udoskonaleń, które zapewnią, że kluczowe pojęcia związane z charakterystyką energetyczną są jasne dla małych i średnich przedsiębiorstw;

 

Biorąc pod uwagę, że efektywność energetyczna odgrywa tak ważną rolę w realizacji celów społecznych i środowiskowych dla wszystkich firm, niezależnie od branży, promowanie upowszechnienia stosowania ISO 50001 jest ważną częścią pracy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

 

Wersja robocza aktualizacji normy ISO 50001 czyli ISO / DIS 50001 została przyjęta w listopadzie 2017 r.

 

Nowa wersja ISO 50001 ma zostać opublikowana w sierpniu 2018 r.

Po publikacji nowej wersji standardu, posiadacze certyfikatu ISO 50001 będą mieli czas na aktualizację swojego systemu zarządzania energią do nowych wymagań normy. Najczęściej taki "czas przejścia" to 2-3 lata od momentu publikacji nowej wersji normy.

 

Zadzwoń do nas i zapytaj jak uzyskać certyfikat ISO 50001.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności