Zmiany w wymaganiach standardu BRC dla opakowań

Najważniejsze zmiany w BRC Packaging wersja 6

Wersja 6 Standardu BRC GS dla materiałów opakowaniowych (BRC Packaging 6) została opublikowana 1 sierpnia 2019 roku. Właściciel Standardu wyznaczył 6-miesięczny okres na wdrożenie nowych wymagań. Audity certyfikujące na zgodność z wersją 6 rozpoczną się 1 lutego 2020 roku.

 

Nowa wersja Standardu obowiązuje wszystkich producentów materiałów opakowaniowych i nie zawiera już podziału na wysoką i podstawową kategorię higieniczną.

 

Wersja 6 wprowadza dodatkowe klauzule oraz rozszerza dotychczasowe wymagania, by w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka zwiększyć nacisk na nadzorowanie środowiska pracy, zakupu surowców, procesu produkcji, identyfikowalności oraz kontroli jakości wytwarzanych materiałów opakowaniowych.

 

Ponadto sformułowania części wymagań zostały zmienione i dostosowane do opisów zawartych w wersji 8 Standardu Bezpieczeństwa Żywności BRC GS. Ma to na celu poprawę przejrzystości i spójności w łańcuchach dostaw żywności i produktów nieżywnościowych.

 

Nowe klauzule i wymagania Standardu BRC GS dla opakowań (BRC Packaging wersja 6):

 • Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu.
 • Inspekcje stanu higienicznego oraz infrastruktury zakładu.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze, jako oddzielne nowe wymaganie fundamentalne.
 • Wymagania dla agentów i pośredników dostarczających surowce.
 • Ocena podatności surowców na zafałszowanie lub podmianę.
 • Zapewnienie identyfikowalności dla procesów zlecanych na zewnątrz oraz możliwość powiązania testowanych prób z daną partią produkcyjną.
 • Wymagania dotyczące podwyższonych chodników.
 • Prowadzenie zapisów z nadzoru nad sprzętem kontrolującym stosowanym off-line.
 • Monitorowanie mikrobiologiczne środowiska pracy.
 • Minimalizowanie uwalniania do środowiska odpadów związanych z procesem produkcji.
 • Przenoszenie i wdrażanie wymagań klientów do własnego systemu.
 • Ochrona ustawień urządzeń produkcyjnych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa wyrobu lub jego zgodności z prawem.
 • Kontrola linii produkcyjnej, gdy w trakcie produkcji zmieniane są poszczególne parametry wyrobu (grubość ścianki, kolor, itp.).
 • Walidacja stosowanych metod testowania produktów.
 • Procedury stosowania i testowania urządzeń do automatycznej kontroli produktów.
 • Wymagania dotyczące kontroli, akceptacji i walidacji dostarczanych surowców i materiałów.
 • Przechowywanie wyrobów gotowych zapewniające bezpieczeństwo, jakość oraz właściwą rotację.
 • Ograniczenia dotyczące łączenia ładunków oraz zabezpieczenia produktów w trakcie transportu.
 • Efektywne komunikowanie nowych lub zmienionych procedur, instrukcji czy praktyk związanych z bezpieczeństwem i jakością produktów.
 • Wymagania dla produktów będących przedmiotem handlu.

 

Wiele dotychczasowych wymagań uległo rozszerzeniu. Dotyczy to m.in. przeglądu zarządzania, potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem produktu, spełnienia wymagań prawnych kraju przeznaczenia wyrobu, planowania audytów wewnętrznych, zatwierdzania i monitorowania dostawców surowców i usług, zarządzania incydentami, nadzoru nad szkodnikami czy higieny personelu.

 

Pełne wymagania Standardu BRC GS dla materiałów opakowaniowych są dostępne wyłącznie w języku angielskim. 

 

W związku z tym zachęcamy do udziału w organizowanych przez ISOQAR szkoleniach ze zmian w Standardzie BRC GS dla materiałów opakowaniowych wersja 6. Uczestnicy szkolenia otrzymają pełne materiały szkoleniowe w języku polskim. Więcej na temat szkoleń przeczytają Państwo na STRONIE

 

Autor: Emilia Sugalska

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności