Szkolenie Przejście na BRC Packaging wersja 6

Szkolenie ze zmian w BRC Packaging Materials wersja 6

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i zrozumieć zmiany wprowadzone w najnowszej 6-tej wersji standardu BRC Packaging Materials dotyczącego opakowań i materiałów opakowaniowych.

 

Uczestnicy szkolenia będą ponadto potrafili zidentyfikować wszystkie obszary wymagające aktualizacji, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie i określenie zakresu prac niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu BRC Packaging Materials wersja 6.

 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu BRC Packaging, a w szczególności do: pełnomocników systemu, menedżerów, kierowników produkcji, auditorów wewnętrznych, konsultantów oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Czas trwania: 1 dzień

 

Cele szkolenia:

  • Omówienie zmian wprowadzonych w najnowszym wydaniu standardu BRC Packaging Materials wersja 6;
  • Wskazanie obszarów wymagających aktualizacji w ramach istniejącego systemu;
  • Przedstawienie nowych pojęć i definicji;
  • Zrozumienie zmian klauzul i wymagań;
  • Planowanie ścieżki przejścia na nową wersję certyfikatu BRC Packaging  Materials wersja 6

 

Program szkolenia:

1. Ogólne zmiany w normie BRC Packaging Materials w porównaniu z wersją 5
   1.1 Kategorie higieniczne
   1.2 Audity niezapowiedziane
   1.3 Kategorie produktów
   1.4 Moduły dobrowolne (środowiskowy)
   1.5 Program rynków globalnych BRC

2. Wymagania standardu BRC Packaging wersja 6
   2.1 Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
   2.2 Zarządzanie ryzykiem – HARM
   2.3 Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produktu
   2.4 Standardy dotyczące zakładu
   2.5 Kontrola produktu i procesu
   2.6 Personel
   2.7 Wymagania dla produktów będących przedmiotem handlu

INFORMACJE DODATKOWE

Terminy szkoleń: 

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

 

Koszt szkolenia:

500 PLN netto + 23% VAT
Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenie zamknięte: Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 668-932-136

 
Zgłoszenia na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 649 76 64
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności