Nowe wydanie standardu IFS Broker wersja 3.2

Nowe wydanie IFS Broker 3.2 zostało opublikowane

29 lutego 2024 IFS opublikował zaktualizowaną wersję standardu IFS Broker 3.2, która stanie się obowiązkowa od 1 lipca 2024.

 

Większa przejrzystość dzięki statusowi gwiazdek IFS oraz zaktualizowanemu systemowi ocen

 

W wersji 3.2 IFS Broker wprowadzono status gwiazdek, sygnalizujący, że audyt odbył się w formie niezapowiedzianej. Aktualizacje systemu oceniania obejmują między innymi ocenę B, która teraz jest ponownie uznawana za odchylenie, wymagając korekty lub działania korygującego.

 

Niezapowiedziane audyty zwiększają wiarygodność procesu audytu. Demonstrują, że firma codziennie wdraża wymagania IFS. Wprowadzenie statusu gwiazdki IFS, ma wskazać, że audyt został przeprowadzony w formie niezapowiedzianej. Pokazuje to klientom wyjątkowe zaangażowanie w bezpieczeństwo produktów i zarządzanie jakością.

 

Symbol gwiazdy będzie widoczny w bazie danych IFS oraz na certyfikacie IFS poprzez zastosowanie specjalnego logo przeznaczonego do tego celu. Jeśli audyt był przeprowadzony w formie niezapowiedzianej, firma będzie mogła używać nowego logo z gwiazdką IFS Broker w komunikacji korporacyjnej. W przypadku powrotu do audytu zapowiedzianego, należy ponownie użyć standardowego logo IFS Broker.

 

Te zmiany przyczyniają się do większej przejrzystości, umożliwiając klientom i innym interesariuszom audytowanej firmy łatwą identyfikację sposobu przeprowadzenia audytu. Ponadto raport ukazuje, które odchylenie doprowadziło do oceny B, a plan działań określa, co musi zostać zrobione, aby skorygować to odchylenie, zwiększając tym samym przejrzystość dla wszystkich zaangażowanych stron.

 

Aktualizacja IFS Broker 3.2 ułatwi audyty łączone

 

Z uwagi na to, że wiele audytów IFS Broker jest audytami łączonymi z innymi standardami IFS, konieczne było dopasowanie wersji 3.2 do innych zaktualizowanych standardów IFS, zwłaszcza IFS Food 8 i IFS Logistics 3. Wprowadzona aktualizacja znacząco to ułatwi.

 

Certyfikacja IFS Broker cieszy się zaufaniem wiodących firm detalicznych, hurtowni i firm świadczących usługi żywnościowe.

 

Standard IFS Broker stanowi normę dla audytowania zgodności usług brokerów, przedstawicieli handlowych, handlarzy i importerów żywności, produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej lub materiałów opakowaniowych. Zalicza się do wiodących standardów certyfikujących jakość i bezpieczeństwo produktów w tym sektorze.

 

Wiele firm detalicznych, hurtowni i firm świadczących usługi żywnościowe ufa certyfikatom IFS Broker jako dowodowi na to, że certyfikowana firma ustanowiła solidne procedury i procesy handlowe. Na całym świecie ponad 2500 firm posiada certyfikaty IFS Broker.

 

Firmy certyfikowane przez IFS korzystają z unikalnego pakietu wsparcia

 

IFS oferuje wytyczne i narzędzia wspierające dostawców w osiągnięciu certyfikacji IFS Broker oraz w dalszym zwiększaniu bezpieczeństwa i jakości zarządzania procesami.

 

Oprogramowanie IFS, auditXpress Neo, wspomaga raportowanie wyników audytu wewnętrznego. Aktualizacja do IFS Broker 3.2 zostanie udostępniona przed rozpoczęciem audytów do nowej wersji.

 

Skąd pobrać IFS Broker wersja 3.2

Nowe wydanie standardu IFS Broker 3.2 dostępne jest bezpłatnie na stronie.

 

Szkolenia ze zmian w IFS Broker v3.2

Wszystkie osoby zainteresowane zmianami w nowej wersji standardu IFS Broker 3.2 zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ISOQAR. Podczas szkoleń szczegółowo przedstawione i omówione zostaną wszystkie nowości wprowadzone w najnowszym wydaniu standardu.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności