Szkolenie Wymagania IFS Broker

Szkolenie Wymagania IFS Broker 3.2

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie wymagań standardu IFS Broker wersja 3.2 wraz z ich interpretacją.

 

Uczestnicy szkolenia będą mieli ponadto okazję zapoznać się z kluczowymi pojęciami i definicjami używanymi w standardzie IFS Broker oraz zdobędą wszechstronną wiedzę potrzebną do skutecznego wdrożenia tego standardu w praktyce.

 

Czas trwania: 1 dzień

Wymagane doświadczenie: doświadczenie nie jest wymagane.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą ISOQAR.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Adresatami szkolenia są osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów opartych o wymagania standardu IFS Broker, a w szczególności do:

  • Pełnomocników systemu;
  • Pracowników działu jakości;
  • Kadry kierowniczej;
  • Auditorów wewnętrznych;
  • Konsultantów;

 

Cele szkolenia Wymagania IFS Broker:

  • Zapoznanie uczestników z wymaganiami najnowszej wersji standardu IFS Broker 3.2.
  • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia i stosowania systemu zarządzania opartego na standardzie IFS Broker.
  • Omówienie zmian wprowadzonych w nowym wydaniu standardu IFS Broker 3.2.

Szkolenie Wymagania IFS Broker - Informacje dodatkowe

Terminy szkoleń:

  • 17.05.2024 - szkolenie w formie on-line - zgłoszenia przyjmowane są do 07.05.2024 

 

Koszt szkolenia w formie online: 550 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 5% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

 

Szkolenia zamknięte:

Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia dotyczącego wymagań IFS Logistics w formie zamkniętej bezpośrednio w siedzibie Klienta lub online. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem e-mail: szkolenie@isoqar.pl lub telefonicznie pod numerem 668-932-136.

 

Zgłoszenia na szkolenie:

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@isoqar.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 649 76 64

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności