Nowa wersja BRC Packaging & Packaging Materials wydanie 6

Nowa wersja BRC Packaging & Packaging Materials wydanie 6

Opakowanie jest podstawową częścią każdej marki. Definiuje integralność produktu, bezpieczeństwo i napędza innowacje. Konsumentów przyciągają silne i rozpoznawalne produkty, które muszą być spójne pod względem wielkości, koloru i kształtu. Opakowanie jest zatem integralną częścią procesu produkcyjnego.

 

Globalna norma BRC dotycząca opakowań i materiałów opakowaniowych jest pierwszym standardem opakowań na świecie uznawanym przez komitet ds. analizy porównawczej Global Food Safety Initiative (GSFI).

 

Standard BRC Packaging może być stosowany przez każdego producenta produkującego materiały opakowaniowe do wszystkich rodzajów produktów - od produktów spożywczych po produkty konsumpcyjne - na wszystkich poziomach: pierwotnym, wtórnym i trzeciorzędnym.

 

BRC planuje wydanie 6 wersji standardu dotyczącego opakowań i materiałów opakowaniowych w sierpniu tego roku. Obecnie trwają ostatnie prace nad normą.

 

Pierwsze audity na zgodność z 6 wersją BRC będą przeprowadzane od lutego 2020 roku.

 

Zapraszamy również na szkolenia ze zmian w BRC Packaging wersja 6. Więcej informacji dostępnych na STRONIE

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies