Najczęstsze niezgodności w IFS Food 7

Najczęściej identyfikowane niezgodności w IFS Food wersja 7

Najczęściej identyfikowane niezgodności w IFS Food wersja 7

 

Ze względu na przełożenie wydania 8 wersji standardu, warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo wynikom z ocen IFS Food wersja 7. IFS przeanalizował oceny przeprowadzone w okresie między marcem 2021 a październikiem 2022. W tym czasie jednostki certyfikujące z całego świata załadowały do bazy IFS ponad 22,5 tysiąca raportów, z czego: 9% było początkowymi ocenami, a 20% firm miało oceny niezapowiedziane. Połowa ocen zakończyła się takim samym wynikiem jak poprzednio, 14% firm uzyskało wyższy wynik, a ponad 1/3 została oceniona na niższym poziomie.

 

Jakie były najczęstsze niezgodności?

 

W poniższej liście najczęściej powtarzających się niezgodności w certyfikacji IFS Food wersja 7 zostały one podzielone ze względu na przyznaną ocenę. Dodatkowo punkty normy są uszeregowane malejąco.

 

Punkty KO

W standardzie IFS Food wersja 7 mamy 10 punków KO. W przypadku otrzymania oceny D za wymaganie KO od całego wyniku odejmowane jest 50% od łącznej sumy punków, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości przyznania certyfikatu.

 

W raportach przewijało się 5 najczęstszych punków KO:

 

 • 5.11.2 Działania naprawcze
 • 2.2.3.8.1 System monitorowanie każdego CCP
 • 4.18.1 Identyfikowalność
 • 5.1.1 Audity wewnętrzne
 • 4.12.1 Ograniczenie ryzyka związanego z ciałami obcymi

 

Jako przyczyny źródłowe niezgodności w obszarze działań naprawczych i auditów wewnętrznych firmy podawały najczęściej braki kadrowe w czasie pandemii COVID co uniemożliwiło spełnienie tych wymagań.

 

Duża niezgodność (Major)

 

Dużą niezgodność (Major) może zostać przyznana każdemu ze standardowych wymagań (oprócz wymagań KO). Powodem postawienia dużej niezgodności jest poważne naruszenie wymagań standardu, proces znajduje się poza kontrolą co może mieć wpływa na bezpieczeństwo żywności. Jeśli zakład otrzyma 1 major i całkowity wynik ≥75% ma szansę otrzymać certyfikat po zamknięciu niezgodności i walidacji podczas ponownej oceny follow up.

 

Najczęstsze niezgodności oceniane jako duża niezgodność (Major):

 

 • 4.3.4 Etykietowanie
 • 5.5.1 Monitorowanie kontroli ilości
 • 4.19.3 Ograniczanie ryzyka alergenów
 • 4.13.2 Odpowiednie środki zwalczania szkodników
 • 4.10.2 Mycie i dezynfekcja
 • 4.19.2 Ograniczanie ryzyka alergenów
 • 5.3.1 Walidacja i kontrola procesu i środowiska pracy

 

Odchylenie D

 

Odchylenie D oznacza, ze wskazane wymaganie nie zostało wdrożone, co skutkuje odjęciem 20 punktów.

 

Najczęstsze wymagania oceniane na D (odchylenie):

 

 • 4.10.2 Mycie i dezynfekcja
 • 4.17.4 Wyposażenie w dobrym stanie
 • 4.12.1 Ograniczenie ryzyka związanego z ciałami obcymi
 • 4.9.4.1 Stropy
 • 5.3.1 Kryteria walidacji i kontroli procesu środowiska pracy
 • 5.11.3 Działania naprawcze
 • 4.14.3 Przechowywanie towarów

 

Odchylenie C

 

Odchylenie C oznacza, że część wymagań nie została wdrożona.

Najczęstsze wymagania oceniane na C (odchylenie):

 

 • 4.10.2 Mycie i dezynfekcja
 • 4.17.4 Wyposażenie w dobrym stanie
 • 2.2.3.5 Przeprowadzenie analizy zagrożeń dla każdego etapu
 • 4.9.3.1 Podłogi w dobrym stanie
 • 4.9.6.2 Drzwi i bramy zewnętrzne
 • 4.9.2.2 Ściany w dobrym stanie
 • 4.9.4.1 Sufity i konstrukcje podwieszane
 • 4.12.1 Ograniczenie ryzyka związanego z ciałami obcymi

 

Odchylenie B

 

Wynik B oznacza punkt uwagi, który w przyszłości może doprowadzić do odchyleń.

Najczęstsze wymagania oceniane na B (odchylenie):

 

 • 4.9.3.1 Podłogi w dobrym stanie
 • 5.1.2 Audity wewnętrzne
 • 4.9.2.2 Ściany w dobrym stanie
 • 4.9.4.1 Sufity i konstrukcje podwieszane
 • 1.1.1 Polityka
 • 4.9.1.1 Wymagania konstrukcyjne
 • 4.17.4 Wyposażenie w dobrym stanie
 • 4.7.1 Otoczenie zakładu
 • 4.8.2 Układ zakładu i przepływ procesów
 • 3.4.1 Zaplecze socjalne

 

Punkty N/A, które nie dotyczą danego zakładu

 

Opis nie dotyczy (N/A) przyznawana jest przy wymaganiach, które nie mają zastosowania w danym zakładzie produkcyjnym. Auditor weryfikuje zasadność wyłączeń danych punktów przy każdej ocenie.

 

Najczęstsze wymagania określone jako nie dotyczy (N/A):

 

 • 4.9.9.2 Woda poddawana recyklingowi
 • 4.10.11 Serwis zewnętrzy przeprowadzający mycie i dezynfekcję
 • 4.9.9.4 Woda niezdatna do picia
 • 4.12.10 Kontrola wzrokowa w celu wykrycia materiałów obcych
 • 4.46;.4.4.8; 4.4.7 procesy zlecane na zewnątrz
 • 5.3.2 Ponowne przetworzenie (rework)
 • 4.9.2.4 Urządzenia pochłaniające pył
 • 4.14.6 Usługi magazynowe trzeciej strony

 

Najczęstsze niezgodności w nowych lub zmienionych wymagania 7 wersji IFS Food

 

Wydanie 7 wersji IFS Food przyniosło szereg zmian w wymaganiach. Jakie nowe lub zmienione wymagania IFS Food wersja 7 były najczęściej podnoszone jako odchylenia lub niezgodności?

 

 • 4.12.1 Ciała obce –zanieczyszczenia fizyczne
 • 4.13.1 Kontrola szkodników- infrastruktura
 • 1.2.6 Zarządzanie – informowanie jednostki certyfikującej w ciągu 3 dni
 • 4.10.3 Mycie i dezynfekcja - monitorowanie
 • 6.3 Ochrona żywności (food defence)- test skuteczności i środki kontroli powinny być włączony do auditu wewnętrznego.
 • 4.9.6.3 Produkcja i magazyny – wewnętrzne kurtyny paskowe
 • 4.18.3 Identyfikowalność- wyniki badań i zapisy
 • 1.4.2 Przegląd zarządzania
 • 4.20.1 Zafałszowania żywności- odpowiedzialności
 • 4.4.6 Zakupy- podwykonawcy.

 

Jak wykorzystać powyższe informacje?

 

Warto przyjrzeć się powyższym punktom w swoim zakładzie produkcyjnym, czy mamy pewność, że spełniamy opisane wymagania. Podczas auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania można bardziej szczegółowo przyjrzeć się powyżej wskazanym wymaganiom.

 

Jeśli chcieliby Państwo odświeżyć wiedzą ze zmian w IFS Food wersja 7 zapraszamy do obejrzenia darmowego webinaru z tej tematyki.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji dotyczących wymagań standardu IFS Food 7 oraz wprowadzonych zmian, zapraszamy do udziału w organizowanych przez ISOQAR szkoleniach.

 

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności