Kultura bezpieczeństwa żywności stanie się elementem rozporządzenia UE

Kultura bezpieczeństwa żywności stanie się elementem rozporządzenia UE

Komisja Europejska niedawno opublikowała projekt zmiany w rozporządzeniu WE nr 852/2004, który obejmuje obecnie kulturę bezpieczeństwa żywności jako ogólną zasadę. Uznając ważną rolę, jaką kultura odgrywa w skutecznym zarządzaniu bezpieczeństwem żywności, nowe wymagania dostosują przepisy do zmieniających się oczekiwań konsumentów i partnerów handlowych oraz zmotywują przedsiębiorstwa do zaangażowania się w jej doskonalenie.

 

Nowe przepisy nakładają na kierownictwo i wszystkich pracowników przedsiębiorstw obowiązek przestrzegania odpowiedniej kultury bezpieczeństwa żywności, która obejmuje jasny podział obowiązków, odpowiednie szkolenia pracowników, terminowe kontrole weryfikacyjne oraz utrzymywanie aktualnej dokumentacji.

 

Bezpieczeństwo żywności to nie tylko problem techniczny, ale także istotny element behawioralny, ponieważ kultura organizacji odzwierciedla to, co naprawdę myślą pracownicy, jak się czują i ostatecznie, jak działają. Jest zatem niezbędnym elementem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Komisja Codex Alimentarius przyjmie rewizję swojego standardu dotyczącego ogólnych zasad higieny żywności, która obejmie również zarządzanie alergenami i redystrybucję żywności.

 

BRCGS była pierwszą organizacją, która włączyła wymagania kulturowe do swojego standardu ze względu na behawioralny element bezpieczeństwa żywności. Kultura ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem żywności, ale brak planu rozwoju i doskonalenia kultury bezpieczeństwa jest jedną z głównych niezgodności stwierdzonych podczas auditów BRC.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat kultury bezpieczeństwa żywności oraz planów jej rozwoju i doskonalenia zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez ISOQAR szkoleniu.

 

Źródło: www.brcgs.com

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności