Konsultacje publiczne projektu standardu BRC Packaging Materials v7

Konsultacje publiczne dotyczące projektu nowego wydania standardu BRC Packaging Materials v7 dla materiałów opakowaniowych

Globalny Standard BRCGS dla Materiałów Opakowaniowych, po raz pierwszy opublikowany w 2001 roku, obecnie jest stosowany przez ponad 6000 zakładów w przeszło 90 krajach na całym świecie. Pomaga on zakładom wykazać, że dostarczają bezpieczne produkty, które są zgodne z wymogami jakościowymi, prawnymi i spełniają wymagania klientów. Jako pierwszy standard opakowaniowy uznany przez GFSI, BRCGS Packaging Materials wkracza teraz w swoją siódmą edycję.

 

Standard ten jest wykorzystywany przez producentów opakowań spożywczych oraz opakowań dla różnorodnych zastosowań w całym łańcuchu dostaw, w tym produktów wymagających utrzymania wysokiej higieny, takich jak kosmetyki, surowce i inne artykuły konsumenckie, np. plastikowe rękawiczki. Kluczem do jego sukcesu jest precyzja w definiowaniu wymogów dotyczących bezpieczeństwa produktu, jakości i kryteriów operacyjnych, co pozwala zakładom spełniać swoje obowiązki, od zgodności z wymaganiami prawnymi po ochronę konsumenta.

 

Dzięki regularnej ocenie standardów BRC ich użytkownicy mają pewność, że odzwierciedlają one najnowsze trendy branżowe, praktyczne doświadczenia i najlepsze praktyki sektorowe. Proces ten pozwala reagować na zmieniające się oczekiwania, regulacje prawne i potrzeby klientów, co z kolei umożliwia zwiększenie wartości, jaką klienci i interesariusze czerpią ze standardu.

 

Aktualnie trwa proces rewizji BRC Packaging Materials, który zgromadził uwagi od krajowych i międzynarodowych interesariuszy, w tym producentów i przetwórców opakowań, regulatorów, detalistów, właścicieli marek, firm gastronomicznych, jednostek certyfikujących, jednostek akredytujących oraz niezależnych ekspertów technicznych. Dzięki temu, grupa robocza opracowała projekt standardu, który obecnie jest otwarty na konsultacje publiczne.

 

Wspólnie z właścicielem standardu, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konsultacjach i zgłaszania uwag dotyczących projektu siódmego wydania Globalnego Standardu Materiałów Opakowaniowych. Komentarze od krajowych i międzynarodowych interesariuszy, w tym producentów materiałów opakowaniowych, stowarzyszeń branżowych, regulatorów, detalistów, firm gastronomicznych, właścicieli marek, jednostek certyfikujących i niezależnych ekspertów technicznych, są mile widziane.

 

Interesariusze mogą przesyłać swoje uwagi odnośnie proponowanych wymagań oraz protokołu audytu, korzystając z formularza odpowiedzi na konsultacje, wysyłając je na adres e-mail: brcgs.enquiries@lgcgroup.com.

Skąd pobrać projekt standardu BRCGS Packaging 7 dla opakowań?

Pobierz projekt BRC Packaging Materials wersja 7

Pobierz podsumowanie przeglądu

Pobierz formularz odpowiedzi na konsultacje

 

Termin nadsyłania uwag upływa 12 czerwca 2024 roku.

 

Data publikacji standardu BRC for Packaging Materials 7

Podobnie jak w przypadku wszystkich rewizji standardów BRCGS, pomiędzy konsultacjami a publikacją ostatecznej wersji standardu i jego pełnym wdrożeniem, musi nastąpić okres przejściowy:

 

Wydanie siódme BRC Packaging Materials zostanie opublikowane w październiku 2024 roku.

Audyty certyfikacyjne w oparciu o wydanie siódme rozpoczną się w kwietniu 2025 roku.

 

ISOQAR CEE, po opublikowaniu nowej wersji standardu BRC Packaging Materials, będzie organizował szkolenia mające na celu wskazanie i szczegółowe omówienie zmian oraz różnic w nowym wydaniu standardu.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności