Kiedy zostanie opublikowana nowa siódma wersja normy IFS Food?

IFS Food 7 został opublikowany 6 października 2020 roku.

Więcej informacji na temat zmian w najnowszym wydaniu standardu dostępnych jest na STRONIE.

 

Podsumowanie corocznej konferencji IFS dla jednostek certyfikujących – IFS Annual Certification Body Conference 2018. Garść gorących wiadomości.

 

W dniach 16 – 17 października, odbyła się kolejna konferencja IFS dla jednostek certyfikujących. Ostatnie trzy konferencje organizowane były kolejno: w Madrycie, Paryżu i Mediolanie. Po czterech latach konferencja znów wróciła do stolicy Niemiec – Berlina.

 

Jak co roku, święto IFS odbyło się w ciekawym miejscu. Był to hotel, który w przeszłości, pełnił funkcję basenu publicznego powstałego w 1902 roku. 

 

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Uczestnikami byli przedstawiciele jednostek z całej Europy, wśród nich nie mogło zabraknąć również przedstawiciela ISOQAR.

 

Coroczne spotkanie IFS rozpoczął od przywitania uczestników Prezes International Featured Standards Stephan Trump, który w kolejnym etapie przedstawił uczestnikom nową misję i wizję IFSu.

 

Dodatkowo omówił wyzwania stojące przed wszystkim stronami zaangażowanymi w certyfikację IFS, osiągnięcia oraz najważniejsze fakty, liczby oraz trendy związane z rozwojem certyfikacji norm z rodziny IFS.

 

Fakty, liczby i trendy w skrócie.

W 2017 roku na całym Świecie wydano ponad 22000 certyfikatów IFS (wszystkie normy).

W samej Europie, aż 20801 certyfikatów. Dla przykładu w Północnej Ameryce wydano tylko 348 certyfikatów IFS.

 

Największy udział w certyfikatach IFS stanowią nadal certyfikaty IFS Food. W sumie w całym 2017 roku wydano 16686 takich certyfikatów. Znaczny udział stanowią również certyfikaty IFS Logistics. Do końca 2017 roku wydano ich blisko 2100

 

Liczba certyfikatów wydanych w Polsce w latach 2016/2017 osiągnęła poziom odpowiednio: 713/788 certyfikatów IFS Food.

 

Prezes International Featured Standards kilka razy powtarzał podczas swojej prezentacji, że najważniejsze jest zaufanie. Zaufanie do łańcucha żywnościowego, do procesu certyfikacji, do jednostek certyfikujących i auditorów. Według Stephana Trumpa to istotna wartość, bez której certyfikacja nie mogłaby istnieć.

 

Pierwszego dnia zaprezentowano również działania marketingowe, jakie podejmowane są przez właściciela norm IFS w celu podnoszenia ich rozpoznawalności. Obecnie IFS prowadzi zakrojone na dużą skalę działania marketingowe w regionie centralnej i wschodniej Europy. Za ten region odpowiada Marek Marzec, reprezentant zespołu IFS. W ostatnim roku, IFS prowadził też szereg działań marketingowych na dalekim Wschodzie.

 

Ważnym punktem konferencji jak zawsze był wykład na temat Integrity Program.

Ta część konferencji cieszy się największym zainteresowaniem wśród uczestników. Podczas tej sesji prezentowane są między innymi wyniki auditów oceny, podniesionych niezgodności krytycznych, czy Major oraz wszystkich działań związanych z Integrity Program.

 

Pod koniec pierwszego dnia omówiono temat: IFS Zarządzanie Auditorami oraz nowości w procesie certyfikacji IFS HPC oraz IFS PACsecure.

 

Na sam koniec zaprezentowano nową aplikację IFS Dashboard. Aplikacja ta będzie dostępna dla wszystkich użytkowników IFS: certyfikowanych firm, auditorów, zatwierdzonych konsultantów, sieci handlowych, czy jednostek certyfikujących. IFS Dashboard ma służyć do śledzenia nowości lub kryzysów związanych z bezpieczeństwem żywności i jej jakością oraz zmian w prawie żywnościowym. Użytkownicy nie będą musieli przeszukiwać kilku stron internetowych, portali oraz blogów w poszukiwaniu interesujących ich informacji.  IFS Dashboard ma być platformą, która w jednym miejscu będzie informować o nowościach. Podstawowa wersja IFS Dashboard będzie dostępna użytkownikom za darmo. Dodatkowe funkcjonalności i możliwości mają być płatne. IFS Dashboard, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ma być dostępna od listopada 2018.

 

Jak zawsze podczas konferencji pojawił się temat kwalifikacji i utrzymania kompetencji przez auditorów. GFSI planuje wprowadzić nowe zasady kwalifikacji auditorów, rozpoczynające się od obowiązkowego egzaminu. Egzamin będzie przeprowadzany on-line i obejmować będzie 120 pytań.  Na jego rozwiązanie przewidziane będą 3 godziny. Egzamin ten będzie dostępny tylko w języku angielskim i składać się będzie z pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat w kolejnym kroku przystąpi do egzaminów wymaganych przez IFS. Jeżeli nie zda egzaminu IFS dwukrotnie, okres karencji został zmniejszony z 2 lat do roku. Obecnie zakwalifikowani auditorzy również będą musieli podejść do egzaminu GFSI.

 

Pierwszy dzień zakończył się rozmowami przy „narodowych stołach”: stół niemiecki, stół włoski, stół hiszpański, stół regionu CEE, itp.

 

Drugiego dnia przedstawiono status kilku norm: IFS Brokres, IFS Logistics, IFS Wholesale/C&C.

W trzech grupach pracujących równolegle omówiono tematy związane z przeglądem wymagań IFS  Broker, spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez auditorów -  Auditor Training i sposóbu funkcjonowania i korzystania z portalu: Auditor portal.

 

W kolejnej części zaprezentowano tematy związane z wersją 6.1 IFS Food i wersją 7 IFS Food. Przedstawiono nowy format raportu i nową wersję oprogramowania do raportowania IFS - Audit Xpress.

 

Podczas drugiego dnia przedstawiono również wyniki związane z przeglądem funkcjonowania nowych wymagań związanych z Food Fraud.

 

W sumie przeglądnięto 1201 raportów. Główny wniosek: trudno sobie wyobrazić ocenę wymagań 4.12 jako nie mające zastosowania (N/A).

 

Publikacja nowej wersji normy IFS Food planowana jest w połowie roku 2019.

Wersja 6.1 IFS Food podlega przeglądowi, rozdział po rozdziale. Obecnie zakończono przegląd rozdziału 2.

 

Proces przeglądu Rozdziału 1 polegał na usunięciu powtórzeń, uproszczeniu Protokołu Auditu, przeniesieniu wymagań dotyczących jednostek certyfikujących do Części 3 normy IFS oraz przeniesieniu części definicji do słownika.

 

Prace nad Rozdziałem 2 wiązały się z przedstawieniem Grupie roboczej zmian zaproponowanych podczas obowiązywania wersji 6 i 6.1, z przekazaniem ich do przeglądu jednostce akredytacyjnej Dakks oraz omówieniu komentarzy do listy kontrolnej w ramach przeglądu zespołu technicznego IFS.

 

Planowane prace nad Rozdziałem 3 będą wiązały się z:

  • przeglądem zakresów produktów (3, 7, 11) i zakresów technologicznych A i B związanych z kwalifikacją auditora,
  • zmianami w procesie rozszerzania zakresu dla Product Scope: 3, 7, 11, oraz
  • zakresami technologicznymi A i B.

 

W związku z przeglądem wersji 6.1 nie planuje się zmian w ogólnym systemie zakresu produktów w wersji 7. Nowe wymagania mają w założeniu ułatwić proces kwalifikacji auditorów dla zakresu technologii A.

 

Prace nad Rozdziałem 4 będą polegały na powiązaniu Części 4 normy IFS z obowiązkowymi polami i zmianami w oprogramowaniu Audit Xpress. IFS rozważa również dodanie do nowej wersji normy wymagań dotyczących ochrony danych.

 

Dodatkowo planowane są prace związane z przegrupowaniem lub przeglądem załączników normy IFS Food, czy z powstaniem nowego obszernego słownika do normy IFS.

 

O kolejnych nowościach będziemy Państwa informować, jak tylko się o nich dowiemy.

 

Autor:  Paweł Dąbrowski - Dyrektor Zarządzający ISOQAR CEE

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności