Kiedy pojawi się IFS Food wersja 7

Kiedy pojawi się IFS Food wersja 7

IFS Food 7 został opublikowany 6 października 2020 roku.

Więcej informacji na temat zmian w najnowszym wydaniu standardu dostępnych jest na STRONIE.

 

O 7 wersji standardu IFS mówi się już od dłuższego czasu. W listopadzie 2017 roku zamiast nowej wersji opublikowana została jedynie aktualizacja 6.1.

 

IFS deklaruje pojawienie się 7 wersji standardu w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli do końca marca 2020.

 

Nowa wersja standardu ma zawierać w swoich wymaganiach wytyczne z przewodnika GFSI wersji 8.

 

Inaczej niż w poprzednich latach, IFS przewiduje 12 miesięczny okres przejścia na nową wersję standardu. Oznacza to, że w firmach produkcyjnych wymagania IFS Food v. 7 będą egzekwowane na audytach po upływie 12 miesięcy od daty wydania standardu.

 

Główne cele, które przyświecały zmianom w wersji 7 to:

  • stworzenie standardu bardziej przyjaznego dla przemysłu,
  • przygotowanie struktury standardu, która odzwierciedla ścieżkę auditową,
  • zamieszczenie wyjaśnień,
  • unikanie powtórzeń.

 

W IFS Food v.7 pojawi się nowa struktura standardu, która ma być bardziej przejrzysta i przyjazna dla użytkowników.

 

Program certyfikacyjny ma być zorientowany na produkt i proces. Przegląd wyboru próbek produktu będzie oparty na ryzyku.

 

Zgodnie z nowymi zasadami, auditor ma poświęcić przynajmniej 50% całkowitego czasu auditu na ocenę zakładu. Podczas obchodu mają być audytowane wszystkie możliwe obszary, tj.:

  • procesy produkcyjne włączając konserwację, higienę, kontrolę szkodników, czyszczenie,
  • obszary magazynowania i dostaw,
  • rozwój produktu,
  • pomieszczenia laboratorium wewnętrznego,
  • pomieszczenia pracowników,
  • obszary zewnętrzne.

 

Auditor ma również skupiać się na ocenie procesów operacyjnych oraz ocenie wdrożenia procedur na miejscu.

 

Pojawią się nowe definicje procesów częściowo zlecanych na zewnątrz i w pełni zlecanych na zewnątrz oraz odniesienie do produktów handlowych.

 

W standardzie zamieszczona zostanie również procedura zgłaszania się do audytów niezapowiedzianych. W przypadku, gdy firma chce zarejestrować się na audit niezapowiedziany powinna najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem okna auditowego, powiadomić jednostkę certyfikującą. Ta z kolei dokona rejestracji firmy w bazie danych IFS.

 

IFS wyodrębnił 4 różne rodzaje struktur zakładów produkcyjnych oraz wyjaśnił procedurę ich certyfikacji.

 

Dodatkowo IFS pracuje nad przeredagowanie systemu ocen, szczególnie nad sformułowaniem oceny B. Ponadto po audicie do wszystkich odchyleń na C i D firma będzie miała obowiązek, oprócz przygotowania planu zamknięcia niezgodności, wprowadzić korekty jeszcze przed wydaniem certyfikatu.

 

Gdy tylko oficjalnie opublikowane zostanie nowe wydanie standardu IFS Food, ISOQAR rozpocznie organizację szkoleń, które pomogą Państwu zrozumieć wszystkie zmiany wprowadzone w nowej wersji standardu oraz dostosować Państwa systemy do wymagań IFS Food v. 7.

 

Jeżeli chcą Państwo jako pierwsi dowiedzieć się o nowych szkoleniach zachęcamy do wysłania wiadomości na adres szkolenie@isoqar.pl, lub do śledzenia informacji w zakładce szkolenia.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności