IFS Food version 8 | Nowa wersja standardu IFS

IFS Food version 8 | Nowa wersja standardu IFS

W dniu 18 kwietnia 2023 roku opublikowano nową wersję standardu IFS Food v8. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej uznanych norm dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności na świecie. Standard ten określa wymagania dla producentów i dostawców żywności, którzy chcą zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo i wysoką jakość swoich produktów.

 

Główne zmiany w IFS Food wersja 8

 

Nowa wersja standardu IFS Food v8 zawiera wiele zmian i ulepszeń w porównaniu do poprzedniej wersji. Najważniejsze z nich to:

 

 • Dostosowanie do wymagań nowej wersji Codex Alimentarius oraz norm ISO 22003-2 i GFSI Benchmarking.
 • Ocena "B" ponownie została sklasyfikowana jako odchylenie, co pozwala firmom na określenie korekt oraz działań korygujących, mających na celu nieustanne doskonalenie.
 • Wprowadzono status IFS Star, który będzie informować o niezapowiedzianym charakterze przeprowadzonego audytu. W ten sposób, partnerzy w łańcuchu dostaw mogą od razu zobaczyć, że certyfikowana firma wyróżnia się spośród innych.
 • Poprawiono proces raportowania, zmniejszono liczbę zasad doktrynalnych i pozostałych wymagań administracyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami dokumentacyjnymi GFSI i akredytacji.
 • Przebudowana lista kontrolna konsekwentniej odzwierciedla proces audytu. Na przykład, obrona żywności jest teraz częścią rozdziału 4.
 • Firmy muszą zdefiniować cele dla każdego z czterech wymiarów kultury bezpieczeństwa żywności.
 • Na certyfikacie IFS możliwe jest dodanie oznaczenia EU PDO (chroniona nazwa pochodzenia) lub PGI (chronione oznaczenie geograficzne).
 • Słownictwo na liście kontrolnej jest bardziej spójne i klarowne aby lepiej wyjaśnić intencje wymagań. Również słowo „ocena” ponownie staje się „audytem”, zgodnie z ISO 22003-2.

 

Oś czasu IFS Food 8

 

Audyty IFS Food w wersji 8 będą możliwe od 1 października 2023 roku i staną się obowiązkowe dla wszystkich certyfikowanych organizacji od 1 stycznia 2024 roku.

 

Ogólnie rzecz biorąc, IFS Food w wersji 7 przestanie obowiązywać 31 grudnia 2023 roku. W niektórych wyjątkowych sytuacjach będzie można stosować wersję 7 IFS Food po 1 stycznia 2024 roku, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 roku. Poniżej opisano sytuacje, do których ten wyjątek się odnosi:

 

 • Dla niezapowiedzianych audytów: IFS Food wersja 8 będzie obowiązywać, gdy okno audytowe rozpocznie się 1 października lub później.
 • W przypadku audytów obejmujących wiele lokalizacji (multi-site audits): wszystkie lokalizacje oraz centrala muszą być audytowane zgodnie z tą samą wersją standardu. Po 1 stycznia 2024 roku, wersja 8 będzie obowiązywać we wszystkich audytach przeprowadzanych w centrali.
 • W przypadku ponownego audytu (follow-up audit): jeżeli audyt „główny” odbył się zgodnie z wersją 7 przed 1 stycznia 2024 r., wersja 7 ma zastosowanie do audytu ponownego (follow-up audit).
 • W przypadku audytów rozszerzających: jeśli "główny" audyt odbył się zgodnie z wersją 7 przed 1 stycznia 2024 roku, to w przypadku audytu rozszerzającego również będzie obowiązywać wersja 7.

 

Skąd pobrać IFS Food 8?

 

Standard IFS Food 8 jest dostępny w językach angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Jednak wersja polska na razie nie jest dostępna. Kolejne wersje językowe zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

 

Standard IFS Food v8 w języku angielskim można pobrać z oficjalnej strony IFS.

 

W jaki sposób ISOQAR może pomóc Twojej organizacji w dostosowaniu systemu zarządzania do wymagań nowej wersji standardu IFS Food 8?

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zmian w najnowszym wydaniu standardu IFS Food 8 zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Akademię ISOQAR. Szczegółowe informacje oraz terminy dostępne na stronie.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności