System Zarządzania Informacjami o Prywatności - ISO/IEC 27701

System Zarządzania Informacjami o Prywatności - ISO/IEC 27701

System Zarządzania Informacjami o Prywatności - ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 stanowi rozszerzenie do norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania prywatnością informacji. Norma określa wymagania i zawiera wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności.

 

ISO/IEC 27701 opiera się na wymaganiach, celach stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeniach ISO/IEC  27001 i zawiera zestaw wymagań dotyczących prywatności, celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń.

 

Dlaczego opracowano ISO/IEC 27701?

ISO/IEC 27701 jest odpowiedzią na przepisy i prawodawstwo dotyczące prywatności w UE i Wielkiej Brytanii.

 

Ustawy o ochronie danych typu RODO wymagają od organizacji podjęcia środków w celu zapewnienia prywatności wszelkich danych osobowych, które przetwarzają.

 

Jednak żadne z tych przepisów nie zawiera wskazówek dotyczących tego, jak powinny wyglądać te środki.

 

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) i IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) opracowały normę ISO/IEC 27701, właśnie po to aby pomóc organizacjom w spełnieniu tych wymagań.

 

W jaki sposób ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27701 integrują się ze sobą?

ISO/IEC 27001 określa wymagania dla ISMS (systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji), podejścia opartego na ryzyku, które obejmuje ludzi, procesy i technologię. Niezależna akredytowana certyfikacja ISO/IEC 27001 daje interesariuszom pewność, że dane są odpowiednio zabezpieczone.

 

Organizacje, które wdrożyły ISO/IEC 27001, będą mogły korzystać z ISO 27701, aby rozszerzyć swoje działania w zakresie bezpieczeństwa na zarządzanie prywatnością - w tym przetwarzanie danych osobowych / PII (informacje umożliwiające identyfikację) - co może pomóc im wykazać, że podjęto środki w celu spełnienia wymagań w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO.

 

Organizacje, które nie mają wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji mogą wdrażać ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27701 razem jako jeden projekt wdrożeniowy.

 

ISOQAR będzie oferować certyfikat ISO/IEC 27701 wyłącznie w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Nie będzie oferowany jako „samodzielny” system zarządzania.

 

Kto powinien wdrożyć ISO/IEC 27701?

ISO/IEC 27701 został zaprojektowany do użytku przez wszystkich administratorów danych i procesorów danych. Podobnie jak ISO/IEC  27001, zaleca podejście oparte na ryzyku, tak aby każda organizacja spełniająca wymagania odnosiła się do konkretnego ryzyka, na które jest narażona, a także do zagrożeń dla danych osobowych i prywatności.

 

Jaka jest różnica między systemem zarządzania informacjami o prywatności a systemem zarządzania danymi osobowymi?

Podczas gdy ISO/IEC 27701 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania informacjami o prywatności, BS 10012 jest brytyjską normą dotyczącą systemu zarządzania danymi osobowymi.

 

Pomiędzy tymi dwoma terminami występuje niewielka istotna różnica - oba są systemami zarządzania zaprojektowanymi do zabezpieczania danych osobowych - i ze względu na codzienne czynności można założyć, że akronim „PIMS” odnosi się do każdego z nich. Istnieją jednak pewne znaczące różnice między tymi dwoma podejściami.

 

Czy powinienem wdrożyć ISO 27701 czy BS 10012?

Chociaż oba standardy służą ochronie informacji, różnią się między sobą pod wieloma względami.

 

BS 10012 pomaga spełnić wymagania RODO i DPA 2018, podczas gdy ISO/IEC 27701 unika dostosowywania się do konkretnego systemu ochrony danych. Zapewnia to szersze zastosowanie, umożliwiając organizacjom przestrzeganie kilku reżimów prywatności.

 

Jeśli Twoja organizacja musi przestrzegać tylko wymagań RODO i DPA 2018, to prawdopodobnie standard BS 10012 spełni Twoje oczekiwania.

 

Jeśli jednak Twoja organizacja musi wykazać zgodność z wieloma różnymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych, to standard ISO/IEC 27701 jest właśnie dla Ciebie.

 

Wykaż zgodność RODO z ISO/IEC 27701 i ISO/IEC 27001

Wdrożenie ISO/IEC 27701 i ISO/IEC 27001 umożliwi spełnienie wymagań RODO w zakresie prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz innych systemów ochrony danych, a także wykaże, że dysponujesz rozwiązaniami zarządczymi dotyczącymi odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz przestrzegasz prawa osób, których dane dotyczą.

 

Niezależna akredytowana certyfikacja ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27701 to dowód dla Twoich interesariuszy, że Twoja organizacja postępuje zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, jeśli chodzi o zabezpieczanie danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności