Niespodziewane korzyści z ISO/IEC 27001

Niespodziewane korzyści z ISO/IEC 27001

„Jakie są zalety ISO/IEC 27001?” – Jeśli wpiszesz takie pytanie do wyszukiwarki Google, najprawdopodobniej uzyskasz kilkanaście wyników, które przedstawiają i opisują zalety zgodności z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa informacji według ISO/IEC 27001.

 

Przypuszczalnie, osoby, które szukają korzyści płynących z ISO/IEC 27001 to ci, którzy stoją przed wyzwaniem przekonania swojego kierownictwa do sfinansowania wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Nieuchronnie te same osoby będą pytane o koszty związane z projektem, a jeśli te będą zbyt wysokie, kierownictwo może powiedzieć „nie”.

 

Dlatego osobiste przekonanie o korzyściach biznesowych płynących z wdrożenia i certyfikacji ISO/IEC 27001 i możliwość przekazania tego przekonania kierownictwu jest kluczowe, jeśli chcesz otrzymać "tak" od Zarządu.

 

Według specjalistycznych stron internetowych najczęściej wymienianymi zaletami certyfikatu ISO/IEC 27001 są:

  • ochrona informacji poufnych,
  • pomoc w przestrzeganiu przepisów,
  • pomoc w uzyskaniu statusu preferowanego dostawcy,
  • zapewnienie przewagi nad konkurencją.

 

Podczas gdy powyższe punkty mogą być przydatne do podjęcia decyzji o wdrożeniu i certyfikacji, Zarząd prawdopodobnie potrzebuje więcej faktów, aby uruchomić projekt wdrożenia. Właśnie, dlatego przygotowaliśmy poniższy opis, który mówi o korzyściach płynących z ISO/IEC 27001 w nieco bardziej szczegółowym kontekście.

 

Certyfikacja ISO/IEC 27001 pokazuje obecnym i potencjalnym klientom, że organizacja zdefiniowała i wdrożyła procesy bezpieczeństwa informacji o najlepszych praktykach. ISO/IEC 27001 jest jedynym kontrolowanym międzynarodowym standardem, który określa wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). ISMS to zestaw zasad, procedur, procesów i systemów zarządzających ryzykiem informacyjnym, takich jak cyberataki, wycieki danych lub kradzieże danych.

 

Dzięki wdrożeniu systemu ISMS popartym certyfikacją na zgodność z ISO/IEC 27001 Twoja organizacja może:

  • Zdobyć nowych Klientów i zatrzymać dotychczasowych klientów,
  • Uniknąć kar finansowych i strat związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych,
  • Chronić i wzmacniać swoją reputację,
  • Przestrzegać wymagań biznesowych, prawnych, umownych i regulacyjnych,
  • Ograniczyć potrzebę częstych audytów,
  • Uzyskać niezależną opinię na temat swojej pozycji bezpieczeństwa.

 

Oprócz oczywistych korzyści wynikających z uzyskania przewagi konkurencyjnej i zdobywania nowych klientów (jak zauważyło wielu naszych klientów posiadających certyfikat ISO/IEC 27001), istnieją dodatkowe korzyści, które są często pomijane, ale mogą odgrywać ważną rolę. Na przykład implementacja ISO/IEC 27001 może poprawić kulturę Twojej firmy, zwiększając widoczność i zrozumienie problemów bezpieczeństwa IT, a także sprawić, że wszyscy czują, że przyczyniają się do czegoś wartościowego. Wyższe morale personelu oznacza większe zaangażowanie i może przyczynić się do realizacji celów biznesowych.

 

 

Zadzwoń i zapytaj, jak wdrożyć i certyfikować system ISO/IEC 27001.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies