Kontakt - ISOQAR

Kontakt

ISOQAR CEE Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 11

02-796 Warszawa

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 - 16:30

 

Biuro

tel.: 22 649-76-64

fax: 22 349-95-62

e-mail: isoqar@isoqar.pl

 

Certyfikacja

tel.: 22 407-58-06

tel.: +48 668 923 014 - Certyfikacja systemów ISO

tel.: +48 602 151 108 - Certyfikacja systemów HACCP, IFS, BRC, FSSC, ISO 22000

 

Szkolenia
tel.: 22 402-88-80

e-mail: szkolenie@isoqar.pl

 

Dane rejestracyjne Firmy:

ISOQAR CEE sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie,  adres: ul.   Wąwozowa 11,  02-796 Warszawa, NIP 9512091016, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178492,  wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

 

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies