ITIL a ISO/IEC 20000 - korzyści dla użytkowników

ITIL a ISO/IEC 20000 - korzyści dla użytkowników

Jeśli pracujesz w IT, prawdopodobnie natrafisz w swojej pracy na ITIL® (Information Technology Infrastructure Library®), ale niekoniecznie możesz wiedzieć, co ten skrót oznacza.

 

ITIL to zestaw szczegółowych praktyk opisujących różne aspekty zarządzania usługami IT (ITSM). Ramy tej metodologii zostały opracowane przez brytyjską Centralną Agencję Komputerową i Telekomunikacyjną w latach osiemdziesiątych i początkowo składały się z ponad 30 książek. Od tamtej pory ITIL został zrewidowany, a najnowsza wersja, ITIL v3 - opublikowana w 2007 r. i zaktualizowana w 2011 r. - jest bardziej zwięzła i zawiera pięć tomów:

 

 • Strategia usług pomaga organizacjom zrozumieć ich klientów oraz sposób opracowywania i dostarczania usług informatycznych w celu zaspokojenia ich potrzeb.
 • Projektowanie usług pomaga organizacjom zaprojektować wydajną i opłacalną usługę.
 • Zmiana usług dotyczy budowy i testowania projektu.
 • Obsługa serwisowa odnosi się do dostarczania i zarządzania usługami Klientów.
 • Ciągłe doskonalenie usług zapewnia mechanizm poprawy usług i technologii oraz procesów wykorzystywanych w zarządzaniu.

 

ITIL zyskał na popularności na przestrzeni lat. W 2005 r. jego praktyki zostały włączone do ISO/IEC 20000, międzynarodowego standardu opisującego najlepsze praktyki w zakresie ITSM, czyli zarządzania usługami IT.

 

ISO/IEC 20000 pomaga organizacjom w określeniu sposobu zarządzania dostarczanymi usługami, w mierzeniu poziomu usług i ocenie ich wydajności.

 

Dzięki wdrożeniu i certyfikacji ISO/IEC 20000 organizacje mogą ocenić, jak skutecznie dostarczają zarządzane usługi, mierzą poziomy usług i oceniają ich wydajność.

 

Ponadto, organizacje, które wdrożyły i certyfikowały ISO/IEC 20000 mogą:

 • Zademonstrować niezawodność i wysoką jakość usług;
 • Uzyskać dostęp do kluczowych rynków, ponieważ wiele organizacji np. z sektora publicznego oczekuje od swoich dostawców usług IT wykazania zgodności z normą ISO/IEC 20000;
 • Zapewnić Klientów, że ich wymagania dotyczące usług zostaną spełnione;
 • Egzekwować wymierny poziom skuteczności i kulturę ciągłego doskonalenia, umożliwiając usługodawcom monitorowanie, mierzenie i przegląd procesów i usług zarządzania usługami;
 • Obniżyć koszty zgodności z wieloma przepisami;
 • Wykorzystać praktyki ITIL do optymalizacji zasobów i procesów;
 • Uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania dostawcami i przedsiębiorstwami.

 

Wysoka jakość usług jest niezbędna w każdej firmie, a usługi IT nie są od tej reguły wyjątkiem. Klienci branży IT nie życzą sobie czasu zmarnowanego na przestoje, niską wydajność i opóźnione żądania, więc będąc właścicielem czy kierownikiem w branży IT musisz zrobić wszystko, aby firma działała płynnie. ITIL i system ISO/IEC 20000 mogą Ci w tym pomóc.

 

Zadzwoń i zapytaj, jak wdrożyć i certyfikować system ISO/IEC 20000.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności