ITIL a ISO/IEC 20000 - korzyści dla użytkowników

ITIL a ISO/IEC 20000 - korzyści dla użytkowników

Jeśli pracujesz w IT, prawdopodobnie natrafisz w swojej pracy na ITIL® (Information Technology Infrastructure Library®), ale niekoniecznie możesz wiedzieć, co ten skrót oznacza.

 

ITIL to zestaw szczegółowych praktyk opisujących różne aspekty zarządzania usługami IT (ITSM). Ramy tej metodologii zostały opracowane przez brytyjską Centralną Agencję Komputerową i Telekomunikacyjną w latach osiemdziesiątych i początkowo składały się z ponad 30 książek. Od tamtej pory ITIL został zrewidowany, a najnowsza wersja, ITIL v3 - opublikowana w 2007 r. i zaktualizowana w 2011 r. - jest bardziej zwięzła i zawiera pięć tomów:

 

 • Strategia usług pomaga organizacjom zrozumieć ich klientów oraz sposób opracowywania i dostarczania usług informatycznych w celu zaspokojenia ich potrzeb.
 • Projektowanie usług pomaga organizacjom zaprojektować wydajną i opłacalną usługę.
 • Zmiana usług dotyczy budowy i testowania projektu.
 • Obsługa serwisowa odnosi się do dostarczania i zarządzania usługami Klientów.
 • Ciągłe doskonalenie usług zapewnia mechanizm poprawy usług i technologii oraz procesów wykorzystywanych w zarządzaniu.

 

ITIL zyskał na popularności na przestrzeni lat. W 2005 r. jego praktyki zostały włączone do ISO/IEC 20000, międzynarodowego standardu opisującego najlepsze praktyki w zakresie ITSM, czyli zarządzania usługami IT.

 

ISO/IEC 20000 pomaga organizacjom w określeniu sposobu zarządzania dostarczanymi usługami, w mierzeniu poziomu usług i ocenie ich wydajności.

 

Dzięki wdrożeniu i certyfikacji ISO/IEC 20000 organizacje mogą ocenić, jak skutecznie dostarczają zarządzane usługi, mierzą poziomy usług i oceniają ich wydajność.

 

Ponadto, organizacje, które wdrożyły i certyfikowały ISO/IEC 20000 mogą:

 • Zademonstrować niezawodność i wysoką jakość usług;
 • Uzyskać dostęp do kluczowych rynków, ponieważ wiele organizacji np. z sektora publicznego oczekuje od swoich dostawców usług IT wykazania zgodności z normą ISO/IEC 20000;
 • Zapewnić Klientów, że ich wymagania dotyczące usług zostaną spełnione;
 • Egzekwować wymierny poziom skuteczności i kulturę ciągłego doskonalenia, umożliwiając usługodawcom monitorowanie, mierzenie i przegląd procesów i usług zarządzania usługami;
 • Obniżyć koszty zgodności z wieloma przepisami;
 • Wykorzystać praktyki ITIL do optymalizacji zasobów i procesów;
 • Uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania dostawcami i przedsiębiorstwami.

 

Wysoka jakość usług jest niezbędna w każdej firmie, a usługi IT nie są od tej reguły wyjątkiem. Klienci branży IT nie życzą sobie czasu zmarnowanego na przestoje, niską wydajność i opóźnione żądania, więc będąc właścicielem czy kierownikiem w branży IT musisz zrobić wszystko, aby firma działała płynnie. ITIL i system ISO/IEC 20000 mogą Ci w tym pomóc.

 

Zadzwoń i zapytaj, jak wdrożyć i certyfikować system ISO/IEC 20000.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies